Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Astellas Pharma Kundbemötande

Kundcase
Astellas Pharma

Riikka Ojanpää är projektledare vid Astellas Pharma, och ansvarar för att utveckla, optimera och övervaka alla aktiviteter som ökar försäljningen.

Astellas Pharma är ett läkemedelsföretag som är engagerade i att förbättra människors hälsa genom att utveckla nyskapande och tillförlitliga mediciner.

Startpunkten för förbättringar: ta reda på vad kunderna tycker idag om vårt kundbemötande
– Startpunkten för förbättringar uppstår ofta ur en idé eller begäran som en kund gett oss, som en del i den återkoppling vi samlar in kontinuerligt, säger Riikka Ojanpää, projektledare vid Astellas Pharma och fortsätter:

– Det är betydligt enklare att åtgärda problem när de samlas in och presenteras på ett strukturerat sätt med hjälp av undersökningssystemets rapporteringsverktyg. Undersökningsresultaten används i huvudsak för vidareutveckling av våra affärer, men också för att mäta hur framgångsrik vår verksamhet är. Webropol-verktyget har varit ovärderligt för att hjälpa oss att fastställa dessa förbättringsområden inom vårt kundbemötande. ”Vi har använt Webropol för både interna och externa intressegrupper”, säger Riikka.

Sprida kunskap i organisationen
– Vi tycker att den största fördelen med Webropol är hur lätt det är att presentera den insamlade informationen på ett tydligt och strukturerat sätt. Det är verkligen praktiskt att vi kan dela resultaten internt i MS Excel-, PowerPoint- och Wordformat. Tack vare Webropols smarta analysverktyg är det också mycket enkelt att jämföra och analysera insamlade data, säger Riikka.

Hantera evenemang och vara säker på att du gör ett professionellt intryck i varje kundbemötande
Astellas Pharma har använt Webropol för återkoppling och undersökningar, men de använder det också aktivt som ett verktyg för anmälningar till evenemang. Målet är att använda det ännu mer i framtiden och utnyttja det så mycket som möjligt. Det finns t.ex. planer på att skapa mallar för undersökningslayout och anmälningsmejl som stödjer företagets varumärkesimage, så att detta inkluderas mer enhetligt i kommunikationen. Webropol har stöttat Astellas Pharma med skräddarsydda utbildningstillfällen, så det är nu enklare än någonsin för dem att förverkliga sina idéer.

Försedda med rätt verktyg och utbildning kan företaget nu vara säkra på att all deras Webropol-baserade kommunikation överensstämmer med deras grafiska profil, och att det ger det bästa visuella intrycket av deras varumärke.

 

Är du intresserad av dina kunders tankar och åsikter? Läs mer om hur du samlar in värdefull kundinformation och ökar din kundåterkoplling här.

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här