Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Kundcase – Uppsala kommun

Kundcase

“ Tidsbesparing är det bästa med Webropol!! ”

Vi använder Webropol för att genomföra både interna och externa undersökningar men även kartläggningar. Ett exempel på en kartläggning är förskolepersonalens arbetskläder. De ville inventera arbetskläder på plats på 100 förskolor vilket hade tagit massa arbetstid men nu gör dem det i Webropol istället. Tidsbesparing är det bästa med Webropol!!

Våra interna medarbetarundersökningar genomförs sedan fyra år tillbaka i Webropol. Vi gör dem själva men får hjälp av Webropol med bakgrundsdata. Eftersom vi gör allt in-house kan vi garantera respondenterna att resultatet används och vi tror att det är därför vi har en svarsfrekvens på 80 procent av 11 000 respondenter. För de verksamhetsgrupper som har lägre resultat på undersökningen genomförs en fördjupningsenkät just för den gruppen. På det viset behöver vi inte ställa massor frågor, som rör många områden, till alla utan mer koncentrerade frågor där det behövs.

Alla våra elva förvaltningar använder Webropol och skapar sina egna undersökningar, helt självgående, vilket är möjligt tack vare löpande utbildning av Webropol.

Jennie Lindbergh | Samhällsanalytiker

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här