Mot okända stjärnor med din medarbetarundersökning

Mot okända stjärnor med din medarbetarundersökning

12.3.2019|Webropol Blogg

När mörkret (the dark side) börjar lämna oss och det börjar gå mot ljusare tider är det många företag och organisationer som sätter sina planer för genomförandet av årets medarbetarundersökningar. För att få inspiration har vi tagit hjälp av en guru inom ledarskap och dennes kloka råd. Han är liten och grön, men fylld av visdom. Låt Yoda bli din guide i medarbetaundersökningarnas galax/universum.

“Do. Or do not. There is no try.”

Grunden är att inom verksamheten helt enkelt bestämma sig för om det är dags eller inte att göra en mätning. Finns det inte tid och kraft att ta hand om resultatet är det bättre att vänta eller se över om det är vissa delar som man behöver hjälp med. Prioritera era resurser och värdera er tid för att låta undersökningen och dess resultat få ert fulla engagemang. Låt detta engagemang även återspeglas i hur ni tar hand om resultatet efter att mätningen är klar. Bygg in det i era processer och låt det få bli en naturlig del av er verksamhet och gör det omgående efter att resultatet har tagits fram. Resultatet ska vara en hjälp för vad ni ska fokusera på i nuläget och hjälpa er verksamhet att växa.

“You will find only what you bring in.”

Som du frågar kommer du att få svar. Var noga med vilka frågor som ni väljer att ställa i undersökningen och gör de tydliga. Om ni tar er tid att skapa en enkät med bra och genomtänkta frågor som besvarar ert syfte med undersökning, ökar chansen att ni också får relevanta resultat att jobba vidare med när undersökningen är klar.

”That is why you fail.”

För att ge er själva de bästa förutsättningarna för att lyckas med er medarbetarundersökning är det viktigt att den har ett tydligt syfte. Öka chanserna genom att genomföra den när det finns vilja och ork i verksamheten för att ta sig an både undersökningen och det resultat som den kommer att generera. Innan ni börjar titta över hela processen för mätningen och se vad som behöver göras när, försäkra er om att ni informerar innan, under och efter i verksamheten för att öka upplevelsen av delaktighet och dra lärdomar från era tidigare mätningar om vad som kan göras annorlunda.

En annan sak som kan lyfta er undersökning är att ni belyser vad som kom fram i den tidigare mätningen och hur verksamheten har jobbat med det sedan dess. Detta medför att medarbetaren ser en poäng med att svara och att deras röst kan leda till förändring och ökar chansen för ett större engagemang i mätningen.

“Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things.”

Behöver en mätning vara det senaste och nytt och trendigt? Eller är det viktigare att den är tydlig och mäter det som organisationen är i behov av. Är det viktigare hur undersökningen ser ut eller är det frågorna den innehåller? Behöver det ena utesluta det andra? Fundera över dessa frågor när ni väljer vad som passar bäst för er verksamhet just nu.

“Judge me by my size, do you?”

Storleken på enkäten, har det betydelse? När kan det passa att göra en mer djupgående undersökning och när passar det att göra mindre mätningar? Fundera över vad ert behov är i nuläget och vilken mängd av information som ni har tid och kapacitet att ta hand om. Om inspirationen tryter gällande frågor har vi på Webropol både en mer djupgående och omfattande  medarbetarundersökning (HR-kompassen) och förslag på upplägg för mindre enkäter (Pulsmätningar) som kan vara till hjälp för er i processen.

“Difficult to see. Always in motion is the future.”

En medarbetarundersökning är en nulägesbild av hur det ser ut på företaget och kan hjälpa er att hitta vad ni ska fokusera på just nu. När ni går igenom resultatet, ha med er hur det såg ut i verksamheten när den besvarades. Hade något precis hänt som kan påverka hur medarbetarna svarade? Ni känner er verksamhet bäst och dra nytta av de svar som kommer in och låt dessa hjälpa er verksamhet att växa. Men var även nyfiken på vad nästa mätning kommer att visa och låt enkäten vara levande och anpassade efter hur er verksamhet ändras.

“When nine hundred years old you reach, look as good you will not.”

Det är viktigt att man ser över sin medarbetarundersökning med jämna mellanrum så att den är uppdaterad och inte kör på med samma frågor år efter år. Vad har hänt i verksamheten sedan förra mätning, är det några frågor som vi ska ta bort eller lägga till? Genom att låta medarbetarundersökningen och dessa resultat vara en naturlig del av er verksamhet minskar risken för att den blir en skrivbordsprodukt som ligger och samlar damm.

“You will know (the good from the bad) when you are calm, at peace. Passive. A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack.”

När svaren/resultaten gås igenom och man som chef har fått ett lågt resultat är det lätt att det uppfattas som en attack från medarbetarna. Särskilt om det kommer fram saker som man inte har haft på känn eller haft en aning om. Då är det viktigt att det finns stöd för chefen att få hjälp att förstå resultaten och se det som en chans till att göra en förändring tillsammans med medarbetarna.

Detsamma gäller även när verksamheten har fått ett lägre resultat, att man som företag då inte går i försvar och kommer med bortförklaringar utan ser det som en möjlighet att förbättra verksamheten och utvecklas.

“You must unlearn what you have learned.”

Får ni samma fokusområden som vid förra mätning? Se över vilka insatser som ni har gjort och diskutera dessa med era medarbetare för att se om de upplever att dessa har gjort någon effekt. Om inte, låt medarbetarna ge förslag på hur ni ska kunna komma framåt. Genom att gå till källan för att finna svaren, kan ni få hjälp att komma på rätt väg.

Så i din nästa mätning – “may the force be with you” – och vill du ha Jedi vid din sida, kan du anlita oss.

Andreas Johansson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stjärnmärkta objekt krävs.

Missa inte värdefull information om hur du kan utveckla ditt företag och använda Webropol ännu mer. Få denna information direkt till din mail.