Nytt år med nya möjligheter!

Nytt år med nya möjligheter!

29.1.2020|Webropol Blogg

Gör 2020 till ett hållbart och utvecklande år för er och era medarbetare!

Precis som världen jobbar mot globala mål som ska uppfyllas för alla människors bästa behöver företag ta hand om sina anställda och utveckla dessa för en mer hållbar framtid för både företag och individ. Ett sätt att göra detta är via kompetensutveckling.

I en rapport från Svenskt Näringsliv från oktober 2019 framhålls att kompetensfrågan är viktig också i ett lite bredare perspektiv. Den är avgörande för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers försörjning, hälsa och välbefinnande. Vidare är den viktig för förmågan att klara finansieringen av gemensamma åtaganden, socialförsäkringar och pensionssystem. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning avgör långsiktigt ett lands utvecklingskraft och omställningsförmåga. Särskilt gäller detta i tider av snabba förändringar, globalisering och teknologisk förändring

Ni har mycket att vinna på att som företag regelbundet kompetensutveckla era medarbetare. Dels känner era medarbetare att ni investerar i dem vilket medför att de känner en större tillhörighet samt lojalitet och dels bidrar deras nyvunna kunskaper till att de kan effektivisera sitt arbete och sprida nya kunskaper till sina kollegor. Det är även ett sätt att locka/inspirera nya medarbetare genom att man kontinuerligt satsar och investerar i sina medarbetare med kompetensutveckling. Detta efterfrågas mer och mer från den nya generationens medarbetare och bidrar till att ni ses som en attraktiv arbetsgivare.

Att ge sina medarbetare kompetensutveckling är inte alltid enkelt och blir inte alltid helt rätt. Ipsos genomförde en undersökning 2017 där ca 1100 medarbetare i USA medverkade. Enligt den undersökningen vill arbetstagare i första hand ha kompetensutveckling som är lätt att förstå och genomföra, personlig och revelvant samt engagerande och rolig. Många av dem menade att den kompetensutveckling som de fått dels varit ineffektiv, dels att den inte förekom tillräckligt kontinuerligt. Flera av dem hade även upplevt att innehållet var oengagerande, irrelevant samt svårt att tillämpa i sitt arbete.

Det gäller för er som företag att i samråd med era medarbetare finna vilken typ av kompetensutveckling som passar för er och hur ska ni få den att både ske regelbundet och att den känns engagerande och användbar.

Att dela kompetens inom företaget, gör både företaget mindre sårbart och ger medarbetarna en möjlighet till att utvecklas.

Hos oss har vi sedan några år tillbaka något som vi kallar ”Halvleken”. Halvleken innebär att en eller två medarbetare håller i en genomgång av ett ämne på ca 45 min för de övriga på företaget. Ämnena är framtagna efter önskemål från medarbetarna och kan beröra allt från moduler eller delar av systemet till en fördjupning av ämnen som känns aktuella inom vårt område. Halvlekarna har blivit mycket uppskattade och ger varje medarbetare chansen att få känna sig som expert och dela med sig av sin kunskap till övriga, men även ett forum där kollegor får kompetensutveckling av varandra. Som en bonus har det även blivit ett forum där nya idéer väcks och medarbetaren får öva på presentationsteknik inför en grupp.

Ett annat sätt att kompetensutvecklas och få ny kunskap och insikter, som vi använder oss av, är att vara med i olika nätverk. Från dessa har vi lärt oss att många företag brottas med samma saker oavsett bransch vilket ger oss möjligheten att lära oss av varandras med- och motgångar.

Att skriva ett blogginlägg är en form av kompetensutveckling för mig själv genom att för en stund sätta mig ned, samla sina tankar och sätta dem på pränt, vilket inte alltid är lätt att hinna med i vardagen.

Så tag chansen att kompetensutveckla dig själva och ditt företag på det sätt som passar bäst för er och gör er vardag lite roligare. Fundera på hur ni vill göra detta och låt den tid ni investerar i detta mynna ut i en kompetensutveckling som sker regelbundet och känns givande och engagerande.

Då ökar chansen för att 2020 blir året som ni lyfter mot nya höjder!

 

-Maria Wänström

Andreas Selin

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stjärnmärkta objekt krävs.

Missa inte värdefull information om hur du kan utveckla ditt företag och använda Webropol ännu mer. Få denna information direkt till din mail.