Systemet med hög datasäkerhet!

När du väljer enkätverktyg är datasäkerheten en viktig faktor. Därför arbetar vi på Webropol löpande med att förbättra och granska den organisatoriska och tekniska säkerheten. Exempelvis arbetar vi med att implementera nya kontroller, policyer och processer avseende både teknisk, fysisk och organisatorisk säkerhet. Vi arbetar utifrån standarden ISO27001 och följer även den finska Katakri III säkerhetsstandard i all verksamhet, inklusive produktutveckling och tillhandahållande av Webropols tjänst.

Webropol har under mer än tio år samarbetat med välrenommerade tekniska leverantörer som är specialiserade inom information och cybersäkerhet. I dessa samarbeten får vi en extern part som hjälper till med kodgranskning, granska den logiska säkerheten inom organisationen samt utföra tester på programvaran.

Skydd av personuppgifter är en viktig del av datasäkerheten. Vi har anpassat vårt enkät- och analysverktyg genom flera olika funktioner som stödjer användare i att behandla personuppgifter. Exempelvis finns möjligheten att söka efter personuppgifter i användarmiljön, funktion för att hantera ”rätten att bli glömd” och att göra en användarmiljörensning. Som användare ges du även möjlighet att vid enkätprogrammering markera frågor där personuppgifter efterfrågas och på ett enkelt sätt kunna hantera och rensa dessa i rapporteringen.

Som leverantör av enkät- och analysverktyget är Webropol att betrakta som personuppgiftsbiträde. I dessa fall behandlar Webropol inte personuppgifter i några andra syften än att fullgöra vårt avtal om att leverera tjänsterna till våra kunder. Vi behandlar inte personuppgifter för egna syften och vi delar inte några personuppgifter som våra kunder samlat in i vårt system till tredje part. Fullständiga villkor för vår personuppgiftsbehandling anges i våra Allmänna Tjänstevillkor.

Vill du läsa mer om hur Webropol arbetar med datasäkerhet och personuppgiftsbehandling? Klicka här till vänster för att ta del av vår integritetspolicy i sin helhet.