Vi hjälper dig att bemästra undersökningar!

Behöver du hjälp?

Webropol ger dig möjlighet att utföra allting från grundläggande till professionella undersökningar. Det är ett verktyg som du kan växa med – och vi stödjer dig hela vägen. Våra erfarna konsulter och vår supportpersonal kan åta sig alla utmaningar som du kan tänkas ha. Vi kan t.ex. hjälpa dig att utforma dina undersökningar, definiera målgrupper, analysera data och till och med genomföra hela ditt projekt från start till mål. Sätt oss på prov; tillsammans har vi över 30 års erfarenhet!

Ett projekt tillsammans med oss!

När du jobbar i ett projekt tillsammans med oss på Webropols analysavdelning har vi under hela projektet en tät kontakt så att du är uppdaterad om hur projektet fortlöper och att vi tillsammans uppnår det ni vill.

Projektet inleds med ett uppstartsmöte som sker via telefon eller på plats hos oss eller er. I våra projekt skapar vi vid starten av projektet en plan över alla delar i processen som förs in i vårt kvalitetssäkringsprogram och följs upp kontinuerligt. I kvalitetssäkringsprogrammet finns projektplanen nedbruten till en checklista som vi arbetar efter och där datum för projektets olika delar finns registrerade. Tidplanen för projektet sätts vid det första mötet tillsammans med er.

När frågorna är bestämda skapas en webbenkät med en layout baserad på era önskemål och grafiska profil. Datainsamlingen sker på det sätt som bäst passar ert projekt exempelvis via mejl eller sms och när den är avslutad påbörjas analysen av era resultat och rapporter tas fram. Om ni önskar har vi en genomgång/presentation av resultatet tillsammans med er, där vi även tittar på förslag på åtgärder och vad nästa steg i er process är.

Projektplan – så går det till!

Vilka är vi som jobbar på Webropols analysavdelning?

På analysavdelningen arbetar både projektledare och analytiker. Vi har stor kunskap om och erfarenhet av undersökande statistik, vikten av rätt urval och metodfrågor, frågekonstruktion samt analys av statistiska undersökningar. Medarbetarna på analysavdelningen har utbildning och gedigen erfarenhet inom olika områden såsom, HR och statistik. Bredden av kompetens gör att vi arbetar med olika typer av undersökningar, till exempel medarbetarundersökningar, kundundersökningar och utvärderingar. Vi genomför många olika typer av undersökningar varje år och är vana att arbeta i både stora och små projekt inom skiftande branscher.

Analysavdelningen är kundorienterad och flexibel utifrån era önskemål om upplägg och genomförande. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med er!

Elenore Klinga-2

Elenore Klinga

Analys- och supportchef

Mia wänström-2

Maria Wänström

Projektledare

bild org

Vendela Larsson

Analytiker

Kristoffer Ribbencrantz

Kristoffer Ribbencrantz

Analytisk Systemkonsult

Vilken typ av undersökning kan vi hjälpa er med?

Medarbetarundersökningar

Gör er medarbetarundersökning med Webropols analysavdelning!

Medarbetarundersökningar

Med Webropols medarbetarundersökningar kan ni med en liten insats på ett enkelt sätt få en bild av hur era medarbetare mår. Undersökningarna ger er en nulägesbild över era styrkor och utmaningar och ni kan tidigt genomföra åtgärder, vilket sparar er både tid och resurser.

Kundundersökningar

Gör er kundundersökning med Webropols analysavdelning!

Kundundersökningar

Har ni någon gång funderat över vad som får era kunder att stanna kvar? Eller varför vissa kunder lämnar er? Är det någon skillnad på kunder beroende på vilken av era produkter/tjänster de använder? Kan det kanske ha med kundens storlek att göra? Om du känner igen någon av dessa frågeställningar kan det vara dags för en kundundersökning. 

Marknadsundersökningar

Gör er Marknadsundersökning med Webropols analysavdelning!

Marknadsundersökningar

Genom en marknadsundersökning får ert företag det underlag ni behöver för att förstå er målgrupp samt identifiera potentiella nya målgrupper. Ett urval inom den önskade målgruppen kontaktas och får svara på frågor om bland annat behov och kännedom om produkter/tjänster inom er bransch.

Gör din Webropolupplevelse komplett med våra pluspaket!

Ta chansen och lägg till fler frågor eller mer analyser av resultatet, eller har ni behov av fler genomgångar av resultatet? Benchmark?

Oavsett om du fastnat för Halvårspulsen eller Kvartalspulsen, en kundundersökning eller en marknadsundersökning kan du med tillägg från något av våra pluspaket forma projektet efter dina önskemål.

Låt oss få ta del av vad ni behöver! Oavsett önskemål hjälper vi dig på dina villkor!

Extra_line

Extra frågor i enkäten

Extra_line

Mer analyser

Extra_line

Mer stöd vid genomgång av resultat

Extra_line

Olika språk

Extra_line

Benchmark

Extra_line

Andra önskemål