Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Vi hjälper dig att bemästra undersökningar

Våra tjänster

Behöver du hjälp?

Webropol ger dig möjlighet att utföra allting från grundläggande till professionella undersökningar. Det är ett verktyg som du kan växa med – och vi stödjer dig hela vägen. Våra erfarna konsulter och vår supportpersonal kan åta sig alla utmaningar som du kan tänkas ha. Vi kan t.ex. hjälpa dig att utforma dina undersökningar, definiera målgrupper, analysera data och till och med genomföra hela ditt projekt från start till mål. Sätt oss på prov; tillsammans har vi över 30 års erfarenhet!

Ett projekt tillsammans med oss!

När du jobbar i ett projekt tillsammans med oss på Webropols analysavdelning har vi under hela projektet en tät kontakt så att du är uppdaterad om hur projektet fortlöper och att vi tillsammans uppnår det ni vill.

Projektet inleds med ett uppstartsmöte som sker via telefon eller på plats hos oss eller er. I våra projekt skapar vi vid starten av projektet en plan över alla delar i processen som förs in i vårt kvalitetssäkringsprogram och följs upp kontinuerligt. I kvalitetssäkringsprogrammet finns projektplanen nedbruten till en checklista som vi arbetar efter och där datum för projektets olika delar finns registrerade. Tidplanen för projektet sätts vid det första mötet tillsammans med er.

Projektplan

När frågorna är bestämda skapas en webbenkät med en layout baserad på era önskemål och grafiska profil. Datainsamlingen sker på det sätt som bäst passar ert projekt exempelvis via mejl eller sms och när den är avslutad påbörjas analysen av era resultat och rapporter tas fram. Om ni önskar har vi en genomgång/presentation av resultatet tillsammans med er, där vi även tittar på förslag på åtgärder och vad nästa steg i er process är.

Vilka är vi som jobbar på Webropols analysavdelning?

På analysavdelningen arbetar både projektledare och analytiker. Vi har stor kunskap om och erfarenhet av undersökande statistik, vikten av rätt urval och metodfrågor, frågekonstruktion samt analys av statistiska undersökningar. Medarbetarna på analysavdelningen har utbildning och gedigen erfarenhet inom olika områden såsom, HR och statistik. Bredden av kompetens gör att vi arbetar med olika typer av undersökningar, till exempel medarbetarundersökningar, kundundersökningar och utvärderingar. Vi genomför många olika typer av undersökningar varje år och är vana att arbeta i både stora och små projekt inom skiftande branscher.

Analysavdelningen är kundorienterad och flexibel utifrån era önskemål om upplägg och genomförande. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med er!

 

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här