Analystjänster

Låt våra experter hjälpa dig

Utöver vår plattform Survey & Reporting så erbjuder vi också expertis från våra projektledare och analytiker. När du inte har tid eller möjlighet själv att arbeta med undersökningar kan vi göra jobbet åt dig. På analysavdelningen har vi stor kunskap om och erfarenhet av undersökande statistik, vikten av rätt urval och metodfrågor, frågekonstruktion samt analys av statistiska undersökningar. Vi genomför många olika typer av undersökningar varje år och är vana att arbeta både i stora och små projekt inom skiftande branscher.

WEBROPOLS ANALYSTEAM

Vi blir din samarbetspartner! 

Medarbetarna på analysavdelningen har utbildning och gedigen erfarenhet inom olika områden såsom statistic, HR och ekonomi. Låt oss hantera det som du tycker är komplext eller inte har tid med så kan du luta dig tillbaka och ta emot användbara insikter från resultatet.

Erfarenhet spelar roll

Vi har många års erfarenhet av undersökningar, vilket garanterar tillförlitliga och användbara resultat i våra leveranser.

Skräddarsydda projekt

Varje projekt är unikt. Vi har alltid ett tätt samarbete med våra kunder för att forma projektet utifrån syfte och mål.

Insikter

Våra experter omvandlar data till meningsfulla insikter, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut som leder till framgång.

Effektivitet och noggrannhet

Låt oss göra undersökningen när du har ont om tid, så kan du fokusera på verksamheten.

Från start till slut

Vi hjälper dig hela vägen, från att skapa frågor till statistiska analyser av resultatet.