webropolS moduleR

Anpassa moduler utifrån nuvarande och framtida behov

Vill du samla in feedback på nya sätt eller göra mer avancerade analyser av din data? Våra moduler ger dig möjlighet att få ännu mer värde från Webropols plattform. Välj moduler utifrån era behov och när behoven förändras i framtiden kan du enkelt skala upp användningen av vår plattform och dess moduler.

experience management

Kom igång med Experience Management i Webropol Survey & Reporting

Visst låter det fantastiskt? Kontakta oss så berättar vi mer och möter dina behov!