Bostadsstiftelsen Platen

Bostadsstiftelsen Platen förvaltar drygt 5 700 lägenheter inom Motala kommuns gränser och drygt 22 procent av Motalas befolkning bor i Platens lägenheter.

 

Vi på Webropol hjälper Platen framför allt med deras medarbetarundersökningar och pulsmätningar.

Global Invest

Global Invest hjälper privatpersoner och företag med finansiell rådgivning och har kontor och kunder över hela Sverige.

Global invest använder Webropol främst när det kommer till administrering av events. Något som har underlättat enormt för deras marknadsavdelning.

HSB

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostatdslägenheter.

HSB använder Webropol vid administrering av events samt vid intresseanmälan till nyproduktion av bostäder.

Sveriges Tvätteriförbund

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganistaion och representerar medlemmar inom både konsumenttvätt och industriell tvätt.

Förbundet genomför varje år auktorisationskontroller för sina medlemmar, detta sker sedan 2015 digitalt i och med deras licens i Webropol.

Uppsala kommun

Uppsala kommun ligger i Upplands län och har drygt 230 700 invånare. Kommunen har drygt 17 700 anställda spritt över elva förvaltningar.

Uppsala Kommun använder Webropol till interna såväl som externa undersökningar.