WEBROPOL BI VIEW

Insikter i realtid för hela organisationen

Med funktioner i Webropols BI View kan er organisation förändra hur ni får tillgång till, delar och arbetar med resultat. Samla nyckeltal i dashboards och rapporter för att förbättra era beslutsprocesser.

FÖRDELAR

Kraftfull och interaktiv portal

Stärk din organisation genom att dela insikter med avdelning, enhet eller individer. Säkerställ välgrundade beslut i hela organisationen.

Samla nyckeltal

Samla organisationens nyckeltal och viktiga mätvärden. BI View ger dig en heltäckande översikt över viktiga resultat, prestationer och förbättringar.

Behörighetsstyr resultatet

Använd flexibiliteten i BI View genom att dela specifika resultat med utvalda enheter eller individer. Oavsett om det handlar om ledning, chefer eller alla medarbetare så säkerställer BI View att relevanta insikter når rätt mottagare.

Följ data i realtid

Med ett enda klick får din organisation tillgång till information i realtid. Dashboards ger dig omedelbara insikter som underlättar beslutsfattandet och hjälper organisationen att ligga steget före.

Utveckla ledarskapet med fakta

Förbättra ledarskapet! Tack vare behörighetsstyrda resultat kan varje individ motta sina styrkor och utmaningar. I BI View finns all information som behövs för att nå framgång.

Enkel hantering av data

Genom att samla resultat från olika källor ger BI View dig möjlighet att fatta välgrundade beslut snabbt och säkert.