360-undersökningar

Samla in feedback från flera perspektiv och se ditt företag att växa

360-undersökningar är ett stöd för såväl medarbetares utveckling som att förbättra ledarskapet. Webropols lösning för utvärdering från flera roller kring en anställd ger nya insikter och vidgar perspektiven. Här kan du förstå en persons helhetsprestation genom utvärderingar från kollegor, medarbetare, chef och en självutvärdering. På ett tydligt sätt får personen värdefull feedback om sin potential och förbättringsområden.

Fördelar med Webropol 360

  • Obegränsat antal 360-undersökningar 
  • Färdiga frågor och rapportmallar som utvecklats av våra HR-experter
  • Möjlighet att skräddarsy frågorna för er organisation och för olika målgrupper
  • Rapporter som ger er värdefulla insikter med individuella styrkor, förbättringsområden och skillnader eller likheter från de olika perspektiven

Nå full potential med insikter från 360

Att genomföra 360-undersökningar främjar en feedbackkultur, ger insikter att agera på för att driva en kontinuerlig tillväxt. Genomför årliga undersökningar för att följa utveklingen över tid. 

Helhetsbild

360-utvärderingar ger feedback från flera perspektiv och därmed en helhetsbild av den som utvärderas

Personlig utveckling

Genom att få feedback ökar självkännedomen och ger medarbetare möjlighet att identifiera styrkor och förbättringsomdeån samt eventuella skillnader i hur man uppfattas.

Karriär

Feedback genom 360 kan hjälpa medarbetare i sin utveckling genom att identifiera förmågor eller kompetenser som behöver utvecklas för att gå vidare i arbetslivet.

Stärk motivation och självförtroende

Att få veta hur man uppfattas av sin omgivning stärker både självförtroende och motiverar till fortsatt eller förbättrad prestation.

Visst låter det fantastiskt? Kontakta oss så berättar vi mer och möter dina behov!