Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Organisationens namn: Webropol

www-adress/applikationens namn: Webropol 3.0 enkät och rapport (delad via länk)

Den digitala tjänstens tillgänglighet har bedömts av Annanpura Oy

Detta utlåtande uppdaterades den 27.10.2021

 • Nuvarande tillgänglighetsstandard:
  WCAG 2.1, nivå AA
 • Nuvarande tillgänglighetsnivå:
  Den digitala tjänsten uppfyller största delen av tillgänglighetskraven för nivå A och AA

Vissa tillgänglighetsbrister kan fortfarande hittas i enkäter och rapportlänkar, vilket vi beklagar. Om du hittar en tillgänglighetsbrist i enkäten eller rapporten som delats via länk och som inte listas nedan, vänligen kontakta oss.

Denna lista uppdateras när bristerna korrigeras.

Tillgänglighetsbrister:

Enkäten

 • Frågetypen ”värdeaxlar” är konstruerad så man enbart kan svara på den med hjälp av datorns mus (WCAG 2.1.1). Korrigeringsestimat 2022.
 • Valfrågornas knappar har i vissa webbläsare problem att ange antalet knappar (WCAG 1.3.1). Korrigeringsestimat 2022.
 • Textfält och deras etiketter i enkäten samt sammanfattningssidan har skapats med en tabellstrukturer som inte anpassats för detta ändamål (WCAG 1.3.1). Korrigeringsestimat 2022.
 • Sammanfattningssidan kan laddas ner som en PDF-fil (om enkätens skapare valt att tillåta detta) som inte uppfyller tillgänglighetskriterierna i WCAG 2.1. Korrigeringsestimat 2022.
 • Undersökningar och sammanfattningssidor är uppbyggda med tabeller för tydligare layout. Detta påverkar hur sidans interaktiva element och beskrivningar blir upplästa på skärmläsare. Korrigeringsestimat 2022.

Respons

Återkoppling om tillgänglighetsbrister kan skickas via:

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som ansvarar över applikationen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
www.digg.se
Anmälan för bristande tillgänglighet -formulär
Telefon: 0771-11 44 00

Ytterligare information om den digitala tjänstens tillgänglighet

Auditeringen av tjänstens tillgänglighet gjordes på en enkät och rapport som byggts upp genom att använda tjänstens standardinställningar. En enskild person kan göra upp en enkät eller rapport genom att välja kombinationer av t.ex. text och bakgrundsfärg som inte uppfyller WCAG-kriteriernas krav på kontraster. Likaså kan den som bygger upp enkäten i en del av frågetyperna ändra på frågetypens egenskaper så att tillgänglighetskraven inte uppfylls. Om man använder standardinställningarna uppfylls tillgänglighetskraven frånsett från de delar som räknats upp tidigare.

Visste du att

Webropol har färdiga instruktionsfilmer för att du ska få ut det mesta av systemet

Se dem här

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här