webropol hierarki

Webropols Hierarki – modulen för er organisationsstruktur som ger behörighetsstyrda resultat

Webropols modul för att bygga organisationsstruktur effektivisterar hanteringen av respondenter och skapar möjligheter för att automatisera delning av resultat i hela organisationen. Särskilt användbart för stora organisationer med olika avdelningar och många anställda. Men också för dig som vill arbeta tidseffektivt med en rapport som delas enligt organisationsstrukturen för behörighetsstyrda resultat.

VARFÖR VÄLJA WEBROPOL

Smidig insamling av data och delning av resultat / Samla in och dela data enkelt på rätt nivå

Med hierarki kan du skapa automatiska flöden för att dela resultat i organisationen. Organisationsstrukturen i Webropol kan enkelt anpassas till personalförändringar.

Enkel hantering

Första gången bygger du upp strukturen och därefter kan du enkelt och smidigt uppdatera och justera i organisationen utifrån de förändringar som sker.

Dela resultat och insikter

Genom en organisationsstruktur med mottagare av resultat och respondenter kan hierarkin användas för effektiv delning av resultat. Vid insamling av data kan du enkelt skicka ut en enkät till specifika nivåer eller team i organisationen.

Anpassade rapporter

Skräddarsy dina rapporter för olika team eller nivåer. Filtrera och jämför resultat för relevant information till rätt mottagare och säkerställ relevanta insikter.

Passar för alla organisationer

Oavsett storlek eller bransch kan modulen enkelt anpassas efter just er organisationsstruktur med valfritt antal nivåer.

Fördelar i hela processen

Modulen underlättar hanteringen av respondenter I er organisation, insamling av data och säkerställer rätt resultat för rätt mottagare. De behörighetsstyrda resultaten främjar förtroende och tillit samtidigt som det möjliggör viktiga insikter.

WEBROPOL MODULER

Välj modul eller helhetslösning. Webropol kan göra allt.