EMPLOYEE EXPERIENCE MED WEBROPOL

Förbättra din organisation, bygg kultur och öka medarbetarnas engagemang

Medarbetare är hjärtat i alla organisationer. Webropol hjälper er att fokusera på att utveckla de delar där arbetsglädjen verkligen gör skillnad. Genom att investera i era medarbetares välmående och engagemang främjar ni inte bara en positiv kultur utan ökar också produktivitet och skapar förutsättningar för att lyckas på lång sikt.

Webropol EX: Motiverade medarbetare bidrar till mer lönsamma verksamheter

 • Förstå de mest betydelsefulla faktorerna för arbetsglädje i din organisation. 
 • Identifiera de områden där ni presterar mindre bra och sätt dem som högsta prioritet.
 • Definiera mål och åtgärder på organisations- enhets- eller gruppnivå tillsammans med era medarbetare.
 • Följ effekten av hur era åtgärder påverkar arbetsglädje och engagemang i organisationen.
 • Gör återkommande mätningar för att säkerställa en ständig utveckling
FÖRDELAR

Arbetet med Employee Experience ger en rad fördelar

 • Ökat medarbetarengagemang
 • Förbättrad produktivitet
 • Minskad personalomsättning
 • Stärkt varumärke för att attrahera ny kompetens
 • Främja nytänkande och kreativitet
 • Skapa en hälsosam arbetsplats
 • Förbättrad upplevelse för era kunder

Skapa den bästa upplevelsen för era medarbetare

Webropol erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara frågebatterier inom HR, vilket ger er möjlighet att förstå era medarbetare på djupet. 
Från introduktion och utbildning till balans mellan arbete och fritid samt kärriärutveckling. Utforska på djupet de faktorer som påverkar 
medarbetarupplevelsen mest.

Förstå hur ditt företag uppfattas  från den arbetssökandes perspektiv. Förbättra rekryteringsprocessen och utveckla ert varumärke som arbetsgivare.

Identifiera förbättringsområden i introduktionsprocessen. Utveckla er förmåga som arbetsgivare att lyssna, förstå, hjälpa och engagera nya medarbetare.

Främja utveckling både i organisationen och för medarbetare med 360-utvärderingar designade för att samla in feedback från flera perspektiv.

Förstå medarbetarnas upplevelser och behov ännu bättre. Få svar på exempelvis vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om arbetsmiljön och om ledarskapet på företaget.

Identifiera hur stor andel av era medarbetare som rekommenderar er och varför. Förstå engagemanget i nuläget och följ trender för att få fler ambassadörer.

Välj ut de era viktigaste frågeområden och mät dem varje vecka, månad, kvartalsvis eller vid behov.

Identifiera eventuella svagheter inom mångfald och inkludering. Säkerställ likabehandling och skapa en inkluderande och respektfull arbetsmiljö för alla.

Få insikt och förståelse om varför medarbetare avslutar sin anställning.  Identifiera orsaker och skapa planer för åtgärder och förbättringar.

WEBROPOL MODULER

Välj modul eller helhetslösning. Webropol kan göra allt.