CUSTOMER EXPERIENCE MED WEBROPOL

Leverera över kundens förväntningar och se ditt företag växa

Webropol CX, Customer Experience, hjälper er att bättre förstå, utveckla och hantera kundupplevelsen. Genom att prioritera kundnöjdhet och engagemang kan ni bygga starka kundrelationer, öka lojaliteten och nå framgång i hela organisationen.

VARFÖR VÄLJA WEBROPOL

Utveckla kundupplevelsen med Webropol CX

Nöjda kunder blir en konkurrensfördel, driver innovation och skapar varaktiga samarbeten. Med Webropol får du insikter som behövs för att skapa en vinnande och hållbar företagskultur.

Förstå kundens behov

Få värdefulla insikter om dina kunders preferenser och förväntningar, så att du kan anpassa dina produkter och tjänster för att möta deras behov.

Identifiera förbättringsområden

Upptäck risker och förstå missnöje, prioritera och åtgärda dessa för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.

Samarbeta med dina kunder

Engagera dina kunder i processen och låt deras åsikter styra mål och åtgärder, vilket skapar goda samarbeten och långvariga kundrelationer. 

Mät effekter och framgång

Mät effekter av åtgärder och förbättringar och se hur de påverkar kundens engagemang och nöjdhet, så att du kan ta välgrundade beslut.

Kundorienterad företagskultur

Genom att prioritera kundens upplevelse kan ni bygga en kultur som värdesätter feedback och alltid strävar efter att förbättra kundupplevelsen.

Få fler kunder att rekommendera er med Webropol CX

Webropol gör det möjligt att samla in feedback från kunder genom flera olika kanaler, både fysiska och digitala, som täcker hela kundresan. Skapa kundundersökningar i Webropol via mallar och anpassa frågorna för er verksamhet. Alternativt kan du enkelt sätta upp automatiserade processer för datainsamling via integration som kan bygga på olika CRM-aktiviteter. 

Med Webropols mallar för enkäter och dashboards är det enkelt att komma igång med datainsamling, analyser och dela med dig av insikter. Förbättra kundupplevelsen i alla led: försäljning, marknadsföring, kundservice och produkt- eller tjänsteutveckling.

Mäter sannolikheten att kunden rekommenderar företaget, produkter eller tjänster och är det vanligaste nyckeltalet för att mäta kundnöjdhet internationellt.

CES mäter hur enkelt det är för kunden att interagera med företaget vid olika tillfällen.

NKI mäter kundnöjdhet genom tre ingående frågor om kundens helhetsupplevelse.

Med Webropol är det möjligt att skräddarsy din undersökning och anpassa frågor för olika behov

WEBROPOL CX FÖRDELAR

Fördelar med Webropol CX

  • Kundnöjdheten ökar och uppsägningar minskar
  • Bättre produkter och tjänster som möter kundens behov
  • Rekommendationer till andra potentiella kunder ökar
  • Kundspecifika intäkter ökar
  • Kundlojaliteten stärks
  • Bättre förståelse för era kunder i hela organisationen

WEBROPOL MODULER

Välj modul eller helhetslösning. Webropol kan göra allt.