KOMPETENSUTVECKLING

Webropol eTest: Mät kompetensutveckling på ett enkelt sätt för medarbetare, studenter eller andra deltagare.

Webropols eTest är utformad för att stödja olika sätt att mäta kompetens genom digitala prov eller tester. Med vår lättanvända modul kan du skapa och administrera poängsatta tester eller utbildningar. Svaren bedöms automatiskt och ger omedelbara resultat till respondenten. Du som administrerar får en automatisk sammanställning över samtliga resultat.

FÖRDELAR MED eTEST

Enkel och digital process för att mäta kunskap

Med Webropol eTest kan du på ett enkelt sätt mäta olika färdigheter, genomföra en kompetenskartläggning eller hantera olika utbildningar och e-learnings. Tack vare den automatiska rättningen kan du skapa en helt digital process för att mäta kunskap, oavsett syfte och målgrupp. På så sätt kan du alltid ligga steget före.

Effektivt att skapa tester

Skräddarsy dina tester efter din organisations behov och mät exempelvis dina medarbetares kunskap. 

Kartlägg kompetensen

Få insikter om dina medarbetares styrkor och förbättringsområden. Använd eTest för att kartlägga deras färdigheter och få ett underlag för riktade utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Utbildning och e-learning

Webropol effektiviserar hela processen, från identifiering av utbildningsbehov till att mäta kompetensutveckling. eTest är en heltäckande modul som hjälper dig att mäta, utvärdera, utveckla och förstå kunskapen hos respondenterna.

Bedöm kunskap i realtid

Webropol eTest har en automatisk rättningsfunktion så att respondenterna kan se sina resultat och de rätta svaren direkt efter slutförandet.

Värdefulla insikter

Rapporteringen i eTest ger en tydlig bild av respondenternas kompetensnivå. Få värdefulla insikter om vilka steg som behövs för att främja tillväxt, både i hela organisationen och på individnivå.

Bäst med eTest

  • Många funktioner och olika möjligheter för digitala prov och tester 
  • Testdeltagare kan få sina resultat direkt när de skickat in sitt svar och direkt informeras om godkänd eller icke-godkänd
  • Se resultat för enskilda respondenter med eTest-rapporter
  • Analysera genom sammanställning av alla deltagares resultat, per fråga eller per frågegrupp