webropol analytics

Avancerade analyser på ett enkelt sätt!

Webropol Analytics är en av våra kraftfulla moduler som ger dig funktionerna Professional Statistics och Insight. Dessa ger möjighet att djupdyka i kvantitativ och prediktiv analys.

AVANCERADE ANALYSER

Bearbeta din data från information till kunskap

Professional Statistics – Kvantitativ analys

Krävande och tunga analyser kan utföras snabbt, interaktivt och vara riktigt roliga när du använder Professional Statistics. Viktiga insikter med interaktiva resultattabeller, automatisk generering av grafer och en effektiv analys av kvantitativa data.

Insight – Simulera och förutspå

Ett statistiskt analysverktyg som inte kräver någon förkunskap.Med Webropol Insight får du värdefull insikt i hur resultat i din organisation förhåller sig till varandra och vilken inverkan de har på en målfråga. Skapa simuleringar och arbeta proaktivt för att nå bästa möjliga resultat.

FÖRDELAR

Utforska din data med Webropol Analytics

Upptäck fler insikter, ta välgrundade beslut och låt dataanalysen styra er riktning

  • Förstå hur olika resultat påverkar varandra
  • Identifiera viktiga fokusområden utifrån dina resultat
  • Jämför olika grupper och förstå samband i deras svar

Webropol Professional Statistics

Grundläggande analyser

t-test (För beroende grupper)

Wilcoxons test

Mann-Whitneys U-test

Kruskal-Wallis test

Chi2-test

GAP-analys

Variansanalyser

ANOVA

Korrelationsanalys (Pearson, Spearman)

Cronbach’s α

Multivariata analyser

Faktoranalys

SOM

Sammonanalys

Klusteranalys

Visuell klustring

Hierarkisk klustring

Regressionsanalyser

PLS

Stepwise regression

Avancerade korstabeller

Presenterar både procentuella värden och medelvärden

Visar signifikanta skillnader

Grafer skapas automatiskt

WEBROPOLS MODULER

Välj modul eller helhetslösning. Webropol kan göra allt