Webropol Group

Webropol är mer än bara en plattform för undersökningar och rapportering 

Vi är din samarbetspartner när det gäller att skapa kund- och medarbetarupplevelser som verkligen betyder något. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att omvandla data till värdefulla insikter, så att du kan leda, utveckla och höja de mest kritiska faktorerna i ditt företag – dina medarbetare och kunder. Webropols moduler ger dig möjlighet att få djupare förståelse för din organisation och erbjuda ett mervärde. Välj modul efter ditt behov och se ditt företag utvecklas.

Ständig utveckling

Vår strävan efter högsta kvalitet driver oss att ständigt förbättra våra produkter. Vi är fast beslutna att leverera banbrytande funktioner i kombination med användarvänlighet och kompromisslös datasäkerhet. 30 % av våra årliga intäkter går till produktutveckling.

20 miljoner svar om året

Webropols plattform tar emot ett enkätsvar oftare än vartannat hjärtslag. Vi gör det möjligt för organisationer att lyssna, förstå och agera på realtidsdata.

Vår historia

Webropol grundades i Finland 2002 och har över två decenniers erfarenhet av att tillhandahålla en plattform för undersökningar och analys. Utöver våra lösningar erbjuder vi en rad tjänster som extraherar de bästa insikterna från våra verktyg – inklusive support, utbildning och analystjänster.

Global räckvidd

Från våra rötter i Finland har vårt företag expanderat till Sverige, Storbritannien, Tyskland och Belgien med kunder över hela världen.

För oss på Webropol är det viktigt att ta vårt samhällsansvar.

Läs mer om CSR-arbetet i våra policys nedan.

Koncernledning

Katri Perälä, the chief executive officer of Webropol.

Katri Perälä

CEO

Josefin Linebäck, the managing director of Webropol Sweden.

Josefin Linebäck

Managing Director, Sweden

Amy Bassi

Managing Director, UK

Eva Lindstedt

Managing Director, Germany

Tarja Toivanen, the head of finance of Webropol.

Tarja Toivanen

Head of Finance

Henrik Romar, the chief product officer of Webropol.

Henrik Romar

Chief Product Officer

Markus Mokko, the chief technology officer of Webropol.

Markus Mokko

Chief Technology Officer

Maarit Pakarinen, the chief research officer of Webropol.

Maarit Pakarinen-Barguri

Chief Research Officer

Robert Brors, the sales director of Webropol.

Robert Brors

Sales Director

Jan Holmberg, the customer care lead of Webropol.

Jan Holmberg

Customer Care Lead