Case: Uppsala kommun

“Tidsbesparing är det bästa med Webropol!”

Vi använder Webropol för att genomföra både interna och externa undersökningar men även kartläggningar. Ett exempel på en kartläggning är förskolepersonalens arbetskläder. De ville inventera arbetskläder på plats på 100 förskolor vilket hade tagit massa arbetstid men nu gör dem det i Webropol istället. Tidsbesparing är det bästa med Webropol!!

Våra interna medarbetarundersökningar genomförs sedan fyra år tillbaka i Webropol. Vi gör dem själva men får hjälp av Webropol med bakgrundsdata. Eftersom vi gör allt in-house kan vi garantera respondenterna att resultatet används och vi tror att det är därför vi har en svarsfrekvens på 80 procent av 11 000 respondenter. För de verksamhetsgrupper som har lägre resultat på undersökningen genomförs en fördjupningsenkät just för den gruppen. På det viset behöver vi inte ställa massor frågor, som rör många områden, till alla utan mer koncentrerade frågor där det behövs.

Alla våra elva förvaltningar använder Webropol och skapar sina egna undersökningar, helt självgående, vilket är möjligt tack vare löpande utbildning av Webropol.

Jennie Lindbergh | Samhällsanalytiker