Case: Platen

“Begränsningen ligger hos oss i vad vi kommer på”

Med hjälp av Webropols system genomförde vi en kompetensinventering inför en omorganisation där undersökningen var riktad till kollektivanställda. Vi ställde frågor om deras yrkesroll, underlag om hur omorganisationen skulle se ut och vad varje medarbetare ville arbeta med. Både chefen och medarbetaren skattade sedan medarbetarens kompetens kring grundläggande uppgifter i rollen samt följde upp resultatet med en intervju. Vi kunde göra en jättebra fördelning på de nya yrkesrollerna och medarbetarna kunde få den nya roll de önskade.

Med Webropol kombinerar vi även vår årliga medarbetarundersökning med en kvartalspuls. Den kombinationen hjälper oss att få ut mer av medarbetarundersökningen med hjälp av mindre mätningar varje kvartal. I kvartalspulsen följer vi sen upp utvalda fokusområden från medarbetarundersökningen, vilket gör att vi kan följa arbetet med dessa områden på ett säkrare och snabbare sätt.

Något som verkligen sticker ut med Webropol är att man kan testa sig fram och prova nya saker. Det går att göra en undersökning internt, externt, om upphandling, om laddstolpar, stort som smått. Ett resultat får man alltid in, frågan är hur aktivt man jobbar med det. Man måste inte använda verktyget på samma sätt varje gång utan det är föränderligt och det kommer nya uppdateringar med nya funktioner. Begränsningen ligger hos oss i vad vi kommer på.

Sören Wik | Personalchef