Case: Garantum Wealth Management

“En stor del av vår marknadsföring sker genom olika typer av event”

Vi har sedan länge jobbat mycket med olika evenemang men i samband med GDPR:s intåg, under 2018, behövde vi hitta ett nytt sätt att arbeta med administrationen kring dem. Vi behövde något som var juridiskt korrekt vid både insamling och lagring av personuppgifter och det var i denna process vi valde att börja jobba med Webropol. Sedan dess har vi jobbat mycket med Webropol och även arbetat tätt gällande utvecklingen av modulen Events.

Idag jobbar vi med en mängd olika event varje år, allt från små sportevent till stora kundträffar och alla skapas och hanteras i Webropol. För oss är det här ett jättebra sätt att nå ut till befintliga och potentiella kunder och det gör vi med hjälp av Webropol. Inga annonser i tv eller andra medier – events är vårt största sätt att marknadsföra oss!

Vi som jobbar på marknadsavdelningen använder idag Webropol dagligen men det nyttjas av alla våra avdelningar och verksamhetskontor. Systemet bidrar till en enorm effektivitet både ekonomiskt och administrativt.

Jessica Thyrén | Marknad