Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Få ut det mesta av dina kundundersökningar

Användningsområden

Visste du att kontinuerlig mätning av kundnöjdhet är det bästa sättet att förbättra kundupplevelsen?

Men hjälp av Webropols enkätverktyg når du dina kunder på ett effektivt och mångsidigt sätt. Dina kunder kan svara via smartphone, surfplatta eller dator.

 

Få ett kostnadsförslag här »

 

Vanliga frågetyper i en kundundersökning

 • NPS (NPS-fråga är en bra kundnöjdhets- och kundlojalitetsindikator för kontinuerlig mätning)
 • Nöjd Kund Index (de viktigaste frågorna mäts i en skala från 0 till 100, såsom tillfredsställelse med en produkt eller tjänst, köpbenägenhet i framtiden, liksom rekommendation av produkten)
 • Glöm inte att ställa bakgrundsfrågor. Detta gör det möjligt att jämföra olika grupper av kunder i rapportering och analys. Med Webropol kan du importera e-postlistor med bakgrundsinformation om dina kunder (såsom köphistorik, kundens årliga inköpsvolym, ålder och kontaktinformation)

Att nå dina kunder har aldrig varit enklare

 • Samla in svar via e-post, via er hemsida, SMS och via QR-kod
 • WOTT-enheter kan mäta kundnöjdheten på plats
 • Utforma kundundersökningens layout efter ditt företags grafiska profil
 • Om du har konsumentkunder hjälper vi dig gärna att nå ut till dem via en kundpanel
 • Be om hjälp om det behövs, vår analysavdelning hjälper er gärna! Kontakta oss här

Följ kundernas svar i realtid och spara tid!

 • Automatisk notifikation för särskilt missnöjda eller nöjda kunder
 • Realtidsrapport som du kan dela med dem som önskar hålla sig informerade om kundupplevelsen.
 • Håll dig uppdaterad med en automatisk vecko- och månadsrapport via e-post
 • Automatisera kostnadseffektivt hela kundundersökningens data och rapportering med Webropol integration och informationsplattformslösningar

Behåll försprånget till konkurrenterna!

När du vill få ut mer av din kundundersökning är Webropol Analytics och Webropol Professional Statistics det rätta verktyget för dig.

Webropol Analytics

 • Webropol Text Mining hjälper dig att analysera hundratals textsvar på bara några minuter
 • Webropol Insight är ett simuleringsverktyg som hjälper dig se var du bör fokusera ditt arbete för att nå bästa möjliga resultat

Webropol Professional Statistics

 • Gör korrelationsanalys eller regressionsanalys för att se om det finns ett samband mellan kundupplevelse och kundlojalitet
 • Beräkna enkelt den totala nivån av Nöjd kund index och gör andra variabelomvandlingar
 • Skapa kundkluster och segment, jämför dessa grupper på nolltid
 • Korstabuleringsfunktionen visar automatiskt vilka skillnader mellan respondentgrupper som är statistiskt signifikanta och vilka som inte är det

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här