Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Utveckla kundupplevelsen med Webropols CX-lösning!

Användningsområden

Kundens upplevelse består av all interaktion mellan kund och företaget. Att arbeta med kundens upplevelse är en viktig del av företagets affärsutveckling och har betydande fördelar för hela verksamheten. Kundens upplevelse finns med i alla led: försäljning, marknadsföring, kundservice och produkt- eller tjänsteutveckling.

Webropol CX, Customer Experience, hjälper er att bättre förstå, utveckla och hantera kundupplevelsen i olika faser av kundresan, från den första interaktionen till det att kundrelationen avslutas.

Fördelar med att investera i förbättrad kundupplevelse

 • Kundnöjdheten ökar och uppsägningar minskar
 • Rekommendationer till andra potentiella kunder ökar
 • Kundspecifika intäkter ökar
 • Kundlojaliteten stärks
 • Ni kan göra bättre investeringar och ta kvalificerade affärsbeslut
 

Att förbättra Customer Experience börjar med rätt typ av mätning

En framgångsfaktor är att ge kunderna möjlighet att lämna feedback så enkelt och snabbt som möjligt i olika skeden av kundresan. För att ta reda på kundernas upplevelse är det viktigt att definiera måtten och mätmetoden som är lämplig för olika interaktioner. Det är möjligt att modifiera undersökningar och metoden för att passa varje steg i kundens väg och automatisera dessa processer. Webropol gör det enkelt att samla in information på olika sätt: e-post, webblänk, SMS, webbsidor, QR-kod och på fysiska platser med en WOTT-enhet.

Rätt undersökning, rätt sorts information

 • Vill ni förstå kundens upplevelse av att göra affärer med er?
 • Behöver ni information om nuvarande kunders nöjdhet eller förståelse för varför kunder säger upp tjänsten?
 • Är ni på väg att testa funktionaliteten hos ett nytt koncept innan ni fattar stora investeringsbeslut?

Företagens och kundernas behov varierar och med hjälp av Webropol kan ni enkelt få svar på det ni undrar. I Webropols enkätbibliotek kan ni hitta färdiga enkäter och frågor för att mäta exempelvis kvalité på kundservice. Vi har allt ni behöver för att få igång er kundfeedback!

Net Promoter Score

LOJALITET
NPS mäter kundernas vilja att rekommendera och är det mest internationellt använda måttet på kundnöjdhet. NPS-undersökningen kan rikta in sig på organisationens allmänna verksamhet, specifika produkter eller en enskild tjänstesituation. Det är också möjligt att kombinera jämförelser, till exempel NPS av produkter eller jämförelse mot en konkurrent.
Med en fråga baserad på en rekommendation är det möjligt att effektivt förutsäga kundens beteende och företagets verksamhet. NPS ger insikter i både effektiviteten av vidtagna åtgärder och fungerar som en varningsklocka om en trend utvecklas i en oönskad riktning.

Customer Effort Score

LÄTTHET
CES mäter hur enkelt eller ansträngande för kunden det är att interagera med företaget vid olika servicetillfällen. Det kan finnas flera mätpunkter, till exempel kundens första intryck när de kommer till butiken, i samband med ett köp, efter kontakt med kundtjänst eller efter en beställning.
CES-mätaren indikerar om det finns behov av att förenkla för kunden, såsom utvecklingsbehov av tjänsteprocesser, utvecklingsbehov för användarupplevelser och möjliga utvecklingsbehov för produkter och kundservice.

Customer Satisfaction Score

NÖJDHET
NKI mäter kundnöjdhet vid ett givet tillfälle genom tre ingående frågor om kundens helhetsupplevelse. Ofta ställs frågan på en skala från 1-5: Hur nöjd var du med tjänsten/produkten du fick? Resultatet redovisas oftast på skala 1-100.
NKI kan användas för att mäta nöjdheten inom ett visst område eller övergripande nöjdhet. Om kunden svarar lågt kan dessa kunder snabbt kontaktas med hjälp av Webropol-notifikationer.

Förstå kunden – nå framgång i hela organisationenKundorienterad utveckling är en förutsättning för framgång, oavsett bransch. Det är viktigt att ta tillvara på information från kunder som en del av affärsutveckling, beslutsfattning och att engagera hela personalen i att utveckla verksamheten på ett kundorienterat sätt. Med Webropol skapar ni automatiskt uppdaterade dashboards, som kan förbättra det interna informationsflödet och hantering av information. När rätt information distribueras i realtid till rätt parter kan ni snabbt agera på informationen.

Behöver ni kontinuerlig feedback från kunder eller hjälp med en undersökning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här