Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Automatiska kursutvärderingssystem

Användningsområden

En bra lärare vet hur man lyssnar

Alla som håller i kurser eller lektioner vet att det är ovärderligt med återkoppling från deltagarna. Det är viktigt att kunna mäta, analysera och rapportera kvaliteten på kursen på ett effektivt sätt. Många av Webropols kunder är organisationer som arbetar inom utbildnings- och undervisningssektorn. Universitet, skolor, college samt coach- och konsultföretag och utbildningsinstitut – alla använder Webropol som ett verktyg för förbättringar.

I Finland använder i stort sett alla universitet och tekniska högskolor vårt system för kursutvärderingar som har utvecklats tillsammans med finska utbildningsinstitut och universitet.

Hantera kursutvärderingar på smarta sätt

Att hantera kursutvärderingar från hundratals eller till och med tusentals olika kurser och deras deltagare kan vara en svår uppgift. Inte bara att få det gjort utan att få det gjort på rätt sätt kan vara en riktig utmaning. När man arbetar med många kurser, deltagare och lärare går det att göra enorma besparingar genom att automatisera kursutvärderingarna. Vårt system ger dig möjlighet att samla in och hantera dina utvärderingar systematiskt och tillförlitligt.

I vårt automatiserade kursutvärderingssystem har vi fokuserat på dessa områden:

 • Kontinuerlig och automatisk datainsamling
 • Få uppdaterade rapporter automatiskt
 • Användarvänlighet
 • Respondenteras anonymitet

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här