Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Förbättra ert resultat med en attraktiv arbetsplats

Användningsområden

Genomför en medarbetarundersökning för att möta dina medarbetares behov och förväntningar

En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din affärsverksamhet. Moderna affärsorganisationer inser betydelsen av att förbättra deras arbetsförhållanden. Med hjälp av en medarbetarundersökning får du veta hur du borde utveckla din organisation för att nå ännu bättre resultat.

Medarbetarundersökningar är ett av de vanligaste undersökningsområdena bland våra fler än 70 000 användare. Du kan integrera Webropol i ditt HRM-system och samla in återkoppling från dina medarbetare med jämna mellanrum. Att proaktivt utföra undersökningar hjälper dig att agera – och reagera – innan det är för sent! Men Webropol kan också användas för andra ändamål, t.ex. anställnings- och avgångsintervjuer, e-tester av personalens kompetens eller inbjudningar till företagsevenemang. Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Håll dig i framkant med Webropol!

 • Omedelbar återkoppling – utan mailadresser
 • Förbered dina projekt för inledande undersökningar
 • Öka självkännedomen med 360-undersökningar
 • Mät dina anställdas kunskaper med eTest
 • Evenemangsinbjudningar både internt och externt
 • Interna informationsbrev
 • Dela grafer och tabeller på era intranät med hjälp av en dashboard
 • Samla in CV:n och personliga brev i samband med jobbansökningar
 • Poängsätt era arbetssökande baserat på deras undersökningsresultat
 • Genomför medarbetarundersökningar med Webropol

Investera i dina medarbetare med Webropols HR-kompass

 • Få del av professionella frågebatterier
 • Anpassade åtgärdsplaner
 • Vi hjälper er även med konsultering kring HR-frågor
 • Informativa och tydliga rapporter uppdelade på utvalda delnivåer

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här