Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Utveckla medarbetarupplevelsen med Webropols EX-lösning!

Användningsområden

Motiverade medarbetare bidrar till mer lönsamma verksamheter

Modeller och arbetssätt förändras ständigt – därför är det viktigt att även Employee Experience, medarbetarupplevelsen, utvecklas. När det gäller trivsel och arbetsglädje är det väsentligt att lyssna och aktivt samla in feedback från medarbetare och tillsammans vidta åtgärder utifrån feedbacken. Webropols EX-metod bygger på medarbetares delaktighet och engagemang, i syfte att förbättra medarbetarnas motivation och arbetsmiljö, vilket också leder till bättre effektivitet.

Förbättra er EX – Employee Experience

 • Öka arbetsglädje och engagemang hos medarbetare
 • Bli en attraktivare arbetsgivare
 • Få fler att rekommendera er som arbetsgivare
 • Öka effektiviteten hos medarbetare
 • När medarbetare har en bra arbetssituation och är i balans presterar de på topp vilket leder till en bättre upplevelse för kunder

En kontinuerlig metod för att förbättra Employee Experience

En årlig medarbetarundersökning med en efterföljande handlingsplan är grundmodellen för många olika verksamheter. Med Webropols EX-lösning kan ni utöka modellen med enkel insamling av feedback, analysera data i realtid och kontinuerligt utveckla medarbetare och verksamheten. Ni väljer den metod för datainsamling som passar er verksamhet och på bästa ger er underlag för att nå företagets mål. I EX-lösningen kan ni styra frekvensen av feedback upp till daglig basis. Att ge feedback kan göras på många olika sätt: e-post, SMS, intranät, QR-kod och med en applikation. Vill ni mäta dagens humör kan det enkelt göras med en WOTT-platta placerad i era lokaler.

Pulsmätning

Utveckling över tid

Företagets starka sidor

Resultat i realtid hjälper er i utvecklingen av Employee Experience

Med Webropol skapar du online-dashboards med automatisk uppdatering för att förbättra det interna informationsflödet och hanteringen av information. I dashboards och rapporter kan ni djupanalysera data och jämföra resultat. Med hjälp av Webropols textanalys kan kvalitativ feedback enkelt analyseras och delas upp i positiv, neutral och negativ feedback. Organisationen definierar vilka resultat som ska vara tillgängligt på olika företagsnivåer.

Med hjälp av dashboards och rapporter distribueras information enkelt i realtid till rätt mottagare i organisationen och åtgärder kan införas snabbt vid behov. En kontinuerlig insamling av feedback möjliggör också att ni snabbt kan följa upp åtgärder och effekter av förändringar. Ett sätt att förbättra uppföljningen är att löpande genomföra pulsmätningar som ger en analys av nuläget samt effekter av förändringar och åtgärder.

Börja med en medarbetarundersökning och säkerställ ständig utveckling

 • Vill ni förstå hur engagerade medarbetarna är eller hur arbetsglädjen utvecklas?
 • Behöver ni information om hur nyanställda upplever sin introduktion och kulturen på arbetsplatsen?
 • Vill ni erbjuda medarbetarna en 360-utvärdering för att stödja deras utveckling?

Verksamhetens och anställdas behov varierar och med hjälp av Webropol kan ni enkelt få de underlag som behövs för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av medarbetare. Webropols undersökningsbibliotek innehåller färdiga frågor och undersökningar som hjälper dig att komma igång med en förbättrad medarbetarupplevelse.

Behöver ni förbättra er EX eller hjälp att komma igång med en medarbetarundersökning? 
Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Har ni behov av en anonym visselblåsningsfunktion?
Kolla in vår Whistleblower-lösning

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här