Vi kan medarbetarundersökningar!

Medarbetarundersökningar är vårt område av expertis och för att göra dessa undersökningar så effektiva som möjligt i så många olika organisationer som möjligt har vi utformat en mängd olika undersökningar. Vi har pulsmätningar som genomförs regelbundet och mäter förändringen under ett år, vi har den klassiska OSAi-undersökningen med fokus på Organisatorisk och Social Arbetsmiljö och vår egna HR-kompass.

Vi på analysavdelningen finns tillhands när tiden inte räcker till. Vi kan hjälpa till med allt från stort till smått såsom att ta fram enkätfrågor, kvalitetssäkra frågor, programmera enkäter eller ta fram rapporter. Vi kan hjälpa till så att du kan lägga din tid på det som är viktigt för dig.

 

Hitta vad som passar just er organisation och låt medarbetarna utvecklas!

Välj typ av undersökning!

Onboarding

Onboarding

När en medarbetare påbörjar sin anställning

Exitenkät

Exit

När en medarbetare avslutar sin anställning

Kvartalspuls/Halvårspuls

Kvartalspuls

Mindre medarbetarundersökningar

HR-kompass

HR-kompass

Omfattande medarbetarundersökning

Minipuls

Minipuls

Kort avstämning om hur medarbetarna mår

OSAi

OSAi

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

360

360

Fokus på ledarskap

HME

Kundundersökning

Hållbart medarbetarengagemang

Mia wänström-2

Låt oss hjälpa er!

Resultatet från undersökningen skapar en plattform som hjälper arbetsgivaren att lägga fokus och prioritering på rätt saker. Genom att arbeta aktivt med resultatet och sätta upp nyckeltal för exempelvis medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö är det också lätt att följa förbättringarna från år till år.

 

– Maria Wänström, Projektledare och personalvetare

Jobba med ditt resultat!

När undersökningen är genomförd är det dags att ta hand om resultatet. Vi rekommenderar att distribuera resultatrapporter i vår portal View. Där kan alla mottagare arbeta med digitala rapporter och dashboards, göra egna analyser och exportera resultatet till valfritt format.