Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Webropols 360-analys

Våra medarbetarundersökningar

360-analysen hjälper dig att se på saker från olika håll!

360-visualisering

Att lära sig nya saker och förbättras är något vi aldrig bör sluta med, men hur kan vi på bästa sätt utnyttja våra kunskaper i vår yrkesroll?

Ett sätt att gestalta just utveckling är med en 360-analys. En 360-analys möjliggör att på ett enkelt sätt belysa frågor/händelser/kompetenser från olika perspektiv. 360-analys är ett verktyg som kan ge nya insikter och vidga perspektiven vilket leder till utveckling inom er organisation.

Med en 360-analys kan en chefs ledarskap analyseras från olika nivåer eller ni kan skapa ett underlag inför medarbetarsamtalen. Tillsammans med er tar vi fram ett frågeunderlag som passar för er organisation och det ni vill belysa.

Om du vill få mer information kan du klicka här för kontakt.

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här