Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

HR-Kompassen – Öka medarbetarnas motivation och nöjdhet

Våra medarbetarundersökningar

Vill du att en trejde part genomför er medarbetarundersökning? Kanske upplever du att du inte har tid att genomföra en medarbetarundersökning på egen hand? Använd dig då av Webropols HR-kompass.

Medarbetarundersökningen HR-kompassen ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om arbetsmiljön och om ledarskapet på företaget. Webropol har tagit fram en komplett medarbetarundersökning där vi gör hela arbetet, från frågekonstruktion och utformning av enkäten till utskick, analys och rapportering

En omfattande undersökning för att utveckla medarbetarnas engagemang

Personalens engagemang avgörs av många olika saker och det kan vara svårt att veta vad som är viktigast för just din personal. HR-kompassen undersöker 11 olika områden, exempelvis arbetssituation, ledarskap, hälsa, informationsflöde, arbetsklimat, välbefinnande och motivation. Vår medarbetarundersökning omfattas av 70 frågor där medarbetarna utvärderar de områden, som påverkar dess engagemang.

En pålitlig analys och mångsidig rapport hjälper dig att prioritera era utvecklingsåtgärder

Det är enkelt att öka medarbetarnas motivation och nöjdhet med Webropols HR-kompass. MMI (Motiverad MedarbetarIndex) mäts med hjälp av tre till fyra frågor. Detta för att få ett mätvärde som går att följa från år till år och samtidigt kan enkäten vara dynamisk och ändras vid behov.

Resultatet visar de viktigaste områdena för att förbättra medarbetarnas motivation och nöjdhet såväl som skillnaderna mellan arbetsplatser. Viktiga områden för detta är arbetsklimat, trivsel och motivation. Att mäta var ni befinner er hjälper er att ta reda på vilka områden ni bör förbättra för att öka medarbetarnas engagemang.

HR_circle

 

Om du vill få mer information kan du  klicka här för kontakt eller fylla i formuläret nedan för att ladda ner ett kostandsfritt produktblad

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här