Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Mer än 20 års gedigen erfarenhet. Mer än 70 000 användare runt om i världen.

Om oss

Webropol grundades 2002 i en biograf omvandlad till kontor i Helsingfors i Finland. Erik Romar behövde information från kunder för att utveckla verksamheten i sina dåvarande företag. Enkäter skickades med en enkel prototyp och överraskningen var positiv när svaren kom in omedelbart. Erik fick då den kundförståelse han behövde för att utveckla affärsverksamheten. Erfarenheten av att snabbt och enkelt få kundinsikter för affärsutveckling var så inspirerande att beslutet att etablera Webropol föddes.

Att leda med aktuell information är nyckeln till framgång

Ända från början har Webropols mål varit att utveckla och bygga ett enkätverktyg med egenskaper som lätt anpassas till olika kundbehov. Webropol verkar på den globala marknaden och ingen kund är för stor eller för liten. Webropols lösning är anpassad för att på bästa sätt tillgodose olika behov, både vad gäller pris och funktionalitet. Att möta kundernas behov är viktigt för Webropol och därför går mer än en tredjedel av omsättningen till produktutveckling. Vi hjälper våra kunder världen över och förutom i Sverige finns kontor i Finland, Tyskland och Storbritannien.

Kort om Webropol:

 • Ett finskt familjeföretag som grundades 2002
 • Webropolkoncernens omsättning ligger på 5 miljoner euro med ett positivt resultat
 • Webropolkoncernen har 60 anställda
 • Mer än 70 000 användare runt om i världen
 • Vår tjänst uppfyller GDPR och de högsta datasäkerhetskraven, duplicerade servrar finns i Finland
 • Tillgänglighet är en viktig del av tjänstens användbarhet och vi uppfyller WCAG 2.1, AA-nivå tillgänglighetsstandard

Koncernledning

Katri Perälä
Group CEO

Josefin Linebäck
Managing Director, Sweden

Amy Bassi
Managing Director, UK

Ulrich Erfurth
Managing Director, Germany

Henrik Romar
Chief Product Officer

Maarit Pakarinen
Chief Research Officer

Markus Mokko
Chief Technology Officer

Robert Brors
Sales Director

Jan Holmberg
Customer Care Lead

Tarja Toivanen
Head of Finance

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här