Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Säkerställ er kompetens

Koncept

Identifiera era styrkor och svagheter

Med Webropols kompetensutveckling kan ni identifiera ert företags tillgångar och unika resurser vilket hjälper er att bibehålla och utveckla dessa. Om ni dessutom använder modulen 360 kan ni även mäta och följa era resursers utveckling regelbundet. HR kan även följa upp och analysera förändringen via våra dashboards för att snabbt och enkelt kunna ta korrekta åtgärder baserat på relevant information. Låt Webropol hjälpa er att säkerställa att er organisation har:

 • Rätt kompetens för att nå era strategiska mål
 • Rätt kompetens efter en omorganisation
 • Positiv kompentensutveckling

Webropols kompetensutveckling är mycket enkelt att implementera och du kan utan problem börja arbeta inom bara några dagar. Låt oss minska arbetet för era administratörer och er HR-personal. Låt oss hjälpa dig er organisationen att växa!

 

Kontakta oss för mer information »

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här