Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Allt du behöver för dina 360-undersökningar

Tilläggsmoduler

Samla in feedback från flera perspektiv med 360-utvärdering

En 360-graders utvärdering ger information från olika vinklar av personer, varor, tjänster eller något som du önskar att utvärdera. Vid bedömning av en individ, skapas feedback från olika synvinklar: chefer, kollegor och medarbetare. Vid bedömningen av en tjänst kan då synpunkter komma från t.ex. kunder, företagets anställda och deras chefer.

360-undersökningar ger nya insikter och vidgar perspektiven!

Vilka är fördelarna med en 360-undersökning?

 • Förbättrar och bibehåller transparensen i hela organisationen
 • Utvecklar en kultur av ärlighet i hela organisationen
 • Hjälper dig identifiera prioriteringsområden för en organisation
 • Förbättrar handledare- / chefsprioriteringar
 • Utvecklar prioriteringar hos ledarskapet
 • Utvecklar medarbetare
 • Förbättras ledarskapet

Så här utför du en lyckad 360-utvärdering:

 1. Ta reda på vad chefen och medarbetarna anser om teamarbetet
 2. Lyft fram utvecklingsproessen från medarbetarsamtalen och skapa förutsättningar för kompetensutveckling
 3. Följ upp resultaten med en ny 360-utvärdering
 4. Stöd utvecklingen genom att ge positiv feedback för förbättrade resultat.

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur du kan utföra 360-utvärderingar med Webropols 360-modul!

Visste du att

Webropol har färdiga instruktionsfilmer för att du ska få ut det mesta av systemet

Se dem här

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här