Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Avancerade analyser på ett enkelt sätt!

Tilläggsmoduler

Gör enkelt kraftulla analyser med modulen Webropol Analytics

Bearbeta din data från information till kunskap! Webropl Analytics låter dig göra statistiska beräkningar och predikteringar på ett mycket användarvänligt sätt.

Tilläggsmodulen Webropol Analytics innehåller:

 • Text Mining – För textanalys och ordmoln
 • Professional Statistics – För statistiska tester såsom t-tester, chi2-tester och korrelationsanalyser
 • Insight – För prediktiva analyser

Text Mining – Ta del av textsvarens information

Många säger att den mest värdefulla informationen finns i svaren på öppna frågor såsom fritextsvar och kommentarsfält. Det enda problemet är att det tar tid att läsa igenom textsvaren ett efter ett. Därför har vi utvecklat modulen Text mining – det sparar många timmar, om inte dagar, av arbete och ger dig professionella diagram som gör textanalysen enkel och kul i stället för tidskrävande och tråkig.

Webropols textanalys ger dig insikt från hundratals, kanske tusentals textsvar inom loppet av ett par minuter!
Textanalysen är ett snabbt, pålitligt och objektivt sätt att hantera fritextsvar. Hitta gemensamma nämnare, gruppera och klassificera textsvaren samt analysera kommentarerna baserat på bakgrundsdata. Och bäst av allt: det tar bara ett par minuter!

analytics_webropol
 • Analysera hundratals textsvar på bara några minuter
 • Sparar tid och underlättar arbetet
 • Hitta gemensamma nämnare, gruppera och klassificera textsvaren

Insight – Förbättra ditt företags resultat

Satsa dina resurser på rätt nyckeltal och förbättra ditt företags resultat! Med Webropol Insight får du värdefull insikt i hur nyckeltalen i din organisation förhåller sig till varandra och vilken inverkan de har på helhetsbetyget. Skapa simuleringar och se direkt var du bör fokusera ditt arbete för att nå bästa möjliga resultat.

 • Simuleringsverktyg som hjälper dig att se var du bör fokusera ditt arbete för att nå bästa möjliga resultat
 • Korrelationsanalys talar tydligt om för dig hur saker hänger ihop
 • Kräver ingen förkunskap inom statistik

Professional Statistics – Skapa avancerade analyser

Webropol Professional Statistics är både snabbt och enkelt att arbeta i och låter dig skapa avancerade analyser. Krävande och tunga analyser kan utföras snabbt, interaktivt och vara riktigt roligt när du använder Professional Statistics. Dina egna frågeställningar och tankar omvandlas till djupa analyser på ett par ögonblick.

Webropol Professional Statistics

 • Korstabuleringsfunktion som informerar dig automatiskt om vilka skillnader mellan respondentgrupper som är statistiskt signifikanta och vilka som inte är det.
 • Skapa kluster och segment och jämför dessa grupper på nolltid
 • Få mer information än ”bara” medelvärdet och den procentuella fördelningen

Grundläggande analyser:

t-test (För beroende grupper)

Wilcoxons test

Mann-Whitneys U-test

Kruskal-Wallis test

Chi2-test

GAP-analys

Variansanalyser:

ANOVA

Korrelationsanalys (Pearson, Spearman)

Cronbach’s α

Multivariata analyser:

Faktoranalys

SOM

Sammonanalys

Klusteranalys:

Visuell klustring

Hierarkisk klustring

Regressionsanalyser:

PLS

Stepwise regression

Avancerade korstabeller:

Presenterar både procentuella värden och medelvärden

Visar signifikanta skillnader

Grafer skapas automatiskt

Visste du att

Webropol har färdiga instruktionsfilmer för att du ska få ut det mesta av systemet

Se dem här

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här