Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Hierarkin - Skapa stora organistationsträd för smidig spridning av information

Tilläggsmoduler

Skapa er organisationsstruktur direkt i Webropol med vår hierarkimodul

Med denna tilläggsmodul kan ni bygga upp en hierarki i er Webropolmiljö för att underlätta administrativt arbete med spridning av undersökningar och rapporter. Skapa era egna avdelningar, grupper och nivåer för att enkelt skicka rätt undersökning och rapport till rätt person.

Denna modul är enkel att justera och anpassa i takt med er egen organisations förändring. Modulen hjälper er även att ha koll på historiska förändringar i hierarkin, något som varit en utgångspunkt i utvecklingen av modulen.

Organisera era grupper och avdelningar för snabb hantering av information

En av många fördelar med att arbeta med denna hierarki är att ni enkelt kan välja vilken grupp/avdelning eller nivå som ska svara på er undersökning. Något som gör insamlingen av data mycket smidig. På samma sätt kan ni sedan välja vilka som ska ta del av resultatet genom bara några få knapptryck.

Baserat på era olika nivåer kan ni även skapa filtrerade rapporter så rätt chef/medarbetare får ta del av rätt information. Dela och filtrera informationen snabbt via era rapporter eller direkt till VIEW, där ni även kan anpassa innehållet till rätt grupp och person.

 • Hierarkimodulen kan användas i alla organisationer oavsett storlek och alla nivåer anpassas efter era behov.
 • Minska administrationen genom att sköta både insamling av data och presentation av resultatet via era nivåer i hierarkin.
 • Webropol hjälper er att bygga upp och skapa er organisationsstruktur i hierarkimodulen
 • Flytta medarbetare och chefer mellan era grupper och nivåer via Microsoft Excel.
 • Ta del av förbättringar och uppdateringar av hela systemet kostnadsfritt

Hierarkin är användbar för alla som arbetar med många olika grupper och avdelningar oavsett om ni jobbar inom privat eller offentlig sektor, inom välgörenhetsorganisationer eller vinstdrivande företag.

Hantering och administrering av Webropols hierarki

Era medarbetare som arbetar med hierarkin kan bara se de undersökningar och rapporter som de som användare har tillgång till. De kan inte se totalrapporter för hela organisationen eller rapporter för andra grupper. Däremot har de enkel tillgång till det som är till för dem.

Om du har flera återkommande undersökningar kan det vara smidigt att kombinera och presentera detta via vår informationsportal VIEW. Genom denna kombination kan du:

 • Automatisk skapa nya användare med rätt behörigheter
 • Presentera och ta del av liveuppdaterade rapporter som automatiskt delas till rätt hierarkinivåer
 • Dela resultat från Webropol Survey & Reporting och 360-undersökningar.

Visste du att

Webropol har färdiga instruktionsfilmer för att du ska få ut det mesta av systemet

Se dem här

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här