Informationsbaserat ledarskap

Webropol VIEW ger dig den information du behöver för att fatta bättre beslut vid rätt tidpunkt.

Fatta rätt beslut

Basera ditt ledarskap på kunskap och håll hela organisationen uppdaterad

Samla information

Dela information

Informationsbaserat ledarskap

Samla information

Sammanställ information från olika källor på en plats. Du kan använda grafer och tabeller direkt från dina Survey & Reporting-rapporter, från CRM-system men också från Excel. Du kan t.o.m. inkludera bilder och filmer!

Dela information

Skapa gemensamma nyckeltal för hela organisationen eller enskilda mätvärden efter ansvarsområde eller person.

Informationsbaserat ledarskap

Använd prestandavyer och KPI:er för att förbättra öppenheten, det interna informationsflödet och er  kunskapshantering.

Klicka för demo

Genomför Webropol VIEW-testet med personlig expertis från våra experter och se hur datahanteringslösningen enkelt samlar viktiga resultat från olika datakällor så du kan fatta bättre beslut vid rätt tidpunkt.

Den mest omfattande och övergripande lösningen på den globala marknaden

Informationshantering med VIEW™

VIEW™ är en datahanteringslösning som enkelt samlar in nyckelresultat från olika informationskällor

Vad är Webropol Whistleblower?
24.9.2021|News, Webropol Blogg
Vad händer med Webropol 3.0 i framtiden?
26.3.2021|Intervju, News, Webropol Blogg
Projektledningen började på kontoret – fortsatte på distans
25.11.2020|Intervju, Jobb hos oss, Tips, Webropol Blogg