Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Låt Webropols experter ge dig tid!

Våra tjänster

Skräddarsydda undersökningar och projekt

Behöver du hjälp med att programmera en enkät eller att ta fram rapporter efter att datainsamlingen är avslutad eller hinner du inte att göra en inbjudan till ert nästa event? Våra kvalificerade medarbetare hjälper dig både i det stora och det lilla när du saknar tid eller kunskap. Vi skapar och designar undersökningen precis som du vill ha den, hela undersökningen eller de delar som du väljer. Vi kan hjälpa dig med att formulera de rätta frågorna och skapa just det utseende som du vill ha på din undersökning eller inbjudan. När svaren har kommit in kan vi hjälpa dig att ta fram rapport enligt era önskemål. Låta våra konsulter vara ett stöd i din undersökningsprocess!

Våra tjänster

Exempel på undersökningar vi genomför

Undersökningar för medarbetare

 • Medarbetarundersökning
 • 360-analys
 • Undersökningar med fokus på Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSAi)
 • Pulsmätningar

Andra undersökningar

 • Inbjudningar till evenemang
 • Utvärdering av evenemang
 • Marknadsundersökningar
 • Medlemsundersökningar

Kundundersökningar

 • Kundnöjdhetsundersökning (NKI)
 • Kundpulsar
 • Net Promoter Score (NPS)

Vi erbjuder även

 • Hjälp med frågeformulering och framtagning av enkäter
 • Programmering av enkäter
 • Koda om och hantera data
 • Framtagning av rapporter
 • Stöttning under undersökningens olika projektfaser
 • Framtagning av layoutmallar för utskick och enkäter

Layoutmallar för undersökningar och e-post

Vill du ha en layoutmall skräddarsydd för ert företag? Säkerställ ett enhetligt och professionellt utseende för ert företags samtliga undersökningar. Vi skapar en layout för ert företags undersökningar och e-postmallar enligt era grafiska riktlinjer på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt.

Gör administration roligt!

Ska ni arrangera ett event, en utbildning, en konferens eller liknade? Låt det starta med en trevlig och informativ inbjudan!

Vi kan hjälpa er att skapa en inbjudan till ert arrangemang och på ett smidigt sätt sköta administrationen kring anmälningar, avanmälningar, deltagarlistor mm. Ge inbjudan en tilltalande layout som direkt sätter tonen för ert arrangemang. Deltagaren får all information direkt till sin inbox och Outlook. Behöver deltagaren ändra något i sin anmälan kan den själv göra det på ett enkelt sätt och ni får omgående uppdaterad information.

Ta vara på förbättringspotentialen!

Efter ett event, en utbildning, en konferens eller liknande är det värdefullt att ta reda på vad deltagarna tyckte fungerade bra och vad som kan förbättras till nästa gång. Tillsammans skapar vi en enkät som hjälper er att dra lärdomar av era genomförda arrangemang för att utveckla och förbättra era framtida.

Utvärderingen genomförs i vårt egna system och datainsamlingen sker via e-post eller sms. Enkätens layout anpassas utifrån er grafiska profil och kan även innehålla bilder från arrangemanget. Resultatet sammanställs i en överskådlig rapport där även resultatet kan brytas ned på olika grupper för att visa på skillnader mellan dessa. Utvärderingen blir därmed både ett avslut för projektet och en utgångspunkt för nya.

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här