Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Kundundersökning (NKI)

Våra kundundersökningar

En kundundersökning där du lär känna dina kunder

NKI

När det gäller kundundersökningar finns en gyllene regel, fortsätt att göra dem och använd resultatet i er organisation. Att aktivt lyssna på dina kunder ger dig en djupare insikt och gör att du både kan förutse och reagera snabbare vid förändringar på marknaden.

Genom att fokusera på till exempel kundnöjdhet och se var behoven finns utvecklas ditt företag framåt. Ta därför reda på hur dina kunder tänker, för att utveckla din verksamhet åt rätt håll.

Med Webropols undersökningar får du insikt i dina kunders förväntningar och behov. Låt dina kunder uttrycka sina tankar och åsikter och analysera resultatet och upptäck vilka faktorer som har störst betydelse för era kunders behov och lojalitet.

Låt oss göra jobbet:

 • Tillsammans skapar vi en enkät som passar ert företags behov och önskemål
 • Ni ger oss underlag på de kunder som ska få möjligheten att besvara undersökningen
 • Vi sköter datainsamlingen och håller er uppdaterade under tiden
 • Resultat analyseras och sammanställs i en rapport som ger er insikter om vad ni ska göra framåt

Exempel på frågeområden som kan ingå i undersökningen:

Undersökningar till kunder

 • Produkter
 • Leverans
 • Miljö
 • Image
 • Viktigt för kunder
 • Helhetsintryck
 • Tjänster
 • Support
 • Hemsida
 • NKI – Nöjd kund index
 • NPS – Rekommendation
 • CES – Customer Effort Score

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här