Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Kundpulsen

Våra kundundersökningar
Kundpuls

Har ni regelbunden kontakt med era kunder och vill ni med några få utvalda frågor få en kontinuerlig inblick i vad era kunder tycker? Då är vår Kundpuls rätt verktyg för er.

Ett exempel på upplägg på Kundpulsen är att mäta några utvalda frågor (exempelvis NPS – Net Promoter Score och NKI – Nöjd Kund Index) varje kvartal och följa utvecklingen över tid i dashboards och digitala rapporter. Resultatet kan brytas ned på till exempel region eller kontor och respektive ansvarig har tillgång till sitt eget resultat.

Webropol genomför hela processen vilket innebär: enkätprogrammering, utskick, rapportering och analys. Allt ni behöver göra är att välja ut vilka fokusfrågor ni vill ha med samt vilka mottagare ni vill skicka enkäterna till, så sköter Webropol resten.

Dessa mätningar kan vara ett komplement till er ordinarie kundundersökning eller något som ni kan ersätta den med över tid. Med hjälp av mindre mätningar har ni möjligheten att fånga upp områden som sticker ut under året. Dessa problemområden är annars något ni lätt kan missa om ni endast gör en stor mätning varje eller vartannat år. Med pulsmätningarna kan ni snabbt åtgärda något som behöver åtgärdas innan det blir ett större problem vilket kostar er både tid och resurser.

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här