Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

NPS – Lojala kunder är nöjda kunder!

Våra kundundersökningar

Vill du veta om dina kunder rekommenderar dig?

-Då är NPS – Net Promoter Score något för dig!

NPS är frågetypen som mäter hur sannolikt det är att kunderna skulle rekommendera företaget till en vän eller kollega. NPS uppkom genom Fred Reichhelds forskning som mynnade ut i boken The Ultimate Question (2006).

Värdet för NPS fås fram genom att kunderna svarar på någon av frågorna;

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företaget till vänner och bekanta?

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till en vän eller kollega?

NPS-frågan besvaras på en skala från 0 till 10 där 0=Inte alls sannolikt och 10=Mycket sannolikt.  Denna skala delas sedan in i tre grupper:NPS-skala

 • Kritiker (svarat 0-6)
 • Passivt nöjda (svarat 7-8)
 • Ambassadörer (svarat 9-10)

NPS-värdet beräknas genom att procentandelen Ambassadörer subtraheras med procentandelen Kritiker.

Net Promoter Score (NPS) = Procent Ambassadörer (9-10) – Procent Kritiker (0-6)

 • 0-10: Normalpresenterande företag
 • 11-49: Väl presterande företag
 • 50 eller högre: Högpresenterade företag

NPS ligger mellan -100 och 100. Man strävar efter ett NPS över 0 då man har fler ambassadörer än kritiker.

För att få en större förståelse för vad kunderna lägger in i sin bedömning av företaget, brukar skattningen följas upp av en fritextfråga där kunden får möjlighet att skriva varför hen rekommenderar respektive inte rekommenderar företaget.

NPS ger er en nyckelfaktor som enkelt kan mätas och följas upp över tid.

Gör en NPS-undersökning för att:

 • Den är lätt att förstå och enkel att beräkna.
 • En kortare undersökning leder ofta till en högre svarsfrekvens.
 • Få ett bra mått för ert företag vid jämförelse med andra företag eller föregående år.

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här