Vi kan marknadsundersökningar!

Genom en marknadsundersökning får ert företag det underlag ni behöver för att förstå er målgrupp samt identifiera potentiella nya målgrupper. Ett urval inom den önskade målgruppen kontaktas och får svara på frågor om bland annat behov och kännedom om produkter/tjänster inom er bransch.

Ni kan även få veta mer om tjänste-/produktutvecklingsområden såväl som att kartlägga marknadstrender.

En marknadsundersökning skapar ett beslutsunderlag baserat bland annat på marknadens behov av och attityder till just er tjänst eller produkt. Vilket ger er information om:

  • Medvetenhet om varumärket och/eller produkten
  • Kundbehov
  • Köpbeteende
  • Förpackningsdesign
  • Produktinnovation
  • Prissättning
  • Nöjdhet/missnöjdhet
  • Konkurrensanalys och jämförelser

Välj typ av undersökning!

Marknadsundersökning

Kundundersökning

En marknadsundersökning ger dig information om din målgrupp

Varumärkesundersökning

Analytics_line

Med uppgift att mäta den upplevda verklighet som målgruppen har gentemot varumärket

bild org

”Vi hjälper dig att förstå er marknad ytterligare genom att låta era befintliga och potentiella kunder svara på era frågor! På Webropol hjälper vi er att identifiera era konkurrenter såväl som affärsmöjligheter. Resultaten är kvalitetssäkrade av oss på analysavdelningen, vilket gör att du kan ta effektiva och välgrundade beslut om just din verksamhet!”

-Vendela Larsson, Analytiker

Låt dina svar bli insikter!

När undersökningen är genomförd är det dags att ta hand om resultatet. Vi rekommenderar att distribuera resultatrapporter i vår portal View. Där kan alla mottagare arbeta med digitala rapporter och dashboards, göra egna analyser och exportera resultatet till valfritt format.