Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Varumärkesundersökning

Våra tjänster

Ett varumärke är mer än bara loggan

En varumärkesundersökning riktar sig till potentiella kunder på marknaden. Med en varumärkesundersökning kan ni få insikt om t.ex. attityder till ert varumärke, varumärkeskännedom, vilka faktorer som är viktiga för marknaden, er position jämfört med konkurrerande varumärken, preferens och acceptans till varumärket och insikter om varumärkets målgrupp.

Undersökningen kan också fokusera på vilka känslor som associeras med varumärket och vilken kunskap målgruppen har om varumärket.

Vad får jag ut av en varumärkesundersökning?

En varumärkesundersökning ger ett beslutsunderlag baserat bland annat på marknadens attityder till samt associationer och kännedom om varumärket.

Rent praktiskt kontaktar vi ett urval inom er målgrupp för att ställa frågor som rör ert varumärke. Vi har färdiga frågebatteri att utgå från, men vill ni använda egna frågor går även detta bra. När datainsamlingen är klar levererar vi rapporter samt presenterar resultatet på plats hos er eller digitalt. Vid behov så gör vi djupare analyser åt er!

 • Jämförelseanalys
 • Positioneringsanalys
 • Textanalys
 • Sambandsanalys
 • Analys om acceptans och preferens

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här