Case: Astellas Pharma

”Tack vare Webropols smarta analysverktyg är det också mycket enkelt att jämföra och analysera insamlade data” Riikka Ojanpää, Projectledare

Riikka Ojanpää är projektledare vid Astellas Pharma, och ansvarar för att utveckla, optimera och övervaka alla aktiviteter som ökar försäljningen.

Astellas Pharma är ett läkemedelsföretag som är engagerade i att förbättra människors hälsa genom att utveckla nyskapande och tillförlitliga mediciner.

Startpunkten för förbättringar: ta reda på vad kunderna tycker idag om vårt kundbemötande
– Startpunkten för förbättringar uppstår ofta ur en idé eller begäran som en kund gett oss, som en del i den återkoppling vi samlar in kontinuerligt, säger Riikka Ojanpää, projektledare vid Astellas Pharma och fortsätter:

– Det är betydligt enklare att åtgärda problem när de samlas in och presenteras på ett strukturerat sätt med hjälp av undersökningssystemets rapporteringsverktyg. Undersökningsresultaten används i huvudsak för vidareutveckling av våra affärer, men också för att mäta hur framgångsrik vår verksamhet är. Webropol-verktyget har varit ovärderligt för att hjälpa oss att fastställa dessa förbättringsområden inom vårt kundbemötande. ”Vi har använt Webropol för både interna och externa intressegrupper”, säger Riikka.

Sprida kunskap i organisationen
– Vi tycker att den största fördelen med Webropol är hur lätt det är att presentera den insamlade informationen på ett tydligt och strukturerat sätt. Det är verkligen praktiskt att vi kan dela resultaten internt i MS Excel-, PowerPoint- och Wordformat. Tack vare Webropols smarta analysverktyg är det också mycket enkelt att jämföra och analysera insamlade data, säger Riikka.

Hantera evenemang och vara säker på att du gör ett professionellt intryck i varje kundbemötande
Astellas Pharma har använt Webropol för återkoppling och undersökningar, men de använder det också aktivt som ett verktyg för anmälningar till evenemang. Målet är att använda det ännu mer i framtiden och utnyttja det så mycket som möjligt. Det finns t.ex. planer på att skapa mallar för undersökningslayout och anmälningsmejl som stödjer företagets varumärkesimage, så att detta inkluderas mer enhetligt i kommunikationen. Webropol har stöttat Astellas Pharma med skräddarsydda utbildningstillfällen, så det är nu enklare än någonsin för dem att förverkliga sina idéer.

Försedda med rätt verktyg och utbildning kan företaget nu vara säkra på att all deras Webropol-baserade kommunikation överensstämmer med deras grafiska profil, och att det ger det bästa visuella intrycket av deras varumärke.