Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

OSAi (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö)

Våra medarbetarundersökningar

OSAi är undersökningen för dig som söker en fördjupad bild över hur dina medarbetare mår och hur deras arbetssituation ser ut.

OSAi är en undersökning med fokus på Organisatorisk och Social Arbetsmiljö och är framtagen efter Arbetsmiljöverkets riktlinjer i AFS 2015:4.

Genom att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön (organisatorisk och social) får företaget en minskad sjukfrånvaro och därmed minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Hälsosamma organisationer får mer friska och motiverade medarbetare som gynnar organisationen genom högre produktivitet och kreativitet.

Exempel på frågeområden?

 • Handlingsutrymme
 • Arbetsklimat
 • Balans
 • Ledarskap

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här