OSAi (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö)

OSAi är undersökningen för dig som söker en fördjupad bild över hur dina medarbetare mår och hur deras arbetssituation ser ut.

OSAi är en undersökning med fokus på Organisatorisk och Social Arbetsmiljö och är framtagen efter Arbetsmiljöverkets riktlinjer i AFS 2015:4.

Genom att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön (organisatorisk och social) får företaget en minskad sjukfrånvaro och därmed minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Hälsosamma organisationer får mer friska och motiverade medarbetare som gynnar organisationen genom högre produktivitet och kreativitet.

Exempel på frågeområden?

• Handlingsutrymme
• Arbetsklimat
• Balans
• Ledarskap