Minska användaradministrationen och öka säkerheten med Single Sign On.

Visste du att Webropol erbjuder dig möjligheten att komma igång med Single Sign on för din användarmiljö? Genom att etablera kopplingen mellan ert AD och Webropol kan ni minska administrationen kring att skapa och hantera användaruppgifter i systemet. Det ger er också ett extra lager säkerhet för er användarmiljö.

Vad innebär Single Sign On?

För den oinvigde kanske Single Sign On låter som något svårt och komplicerat. För en vanlig användare innebär detta helt enkelt att det blir färre inloggningsuppgifter att komma ihåg. När SSO är påkopplat på er användarmiljö skapas en separat inloggningssida för er organisation där era användare kan logga in med samma användarnamn och lösenord som personen använder för att logga in på sin dator med.

Förutom att förenkla inloggningen till systemet för användarna finns det även ett antal andra fördelar för administratörer i systemet. Single Sign On ger dig en centraliserad användaradministration och några av fördelarna med detta är:

Ökad säkerhet

Inaktivera eller ändra användarbehörigheter på en gemensam plats.
Er inloggningssida kan göras tillgänglig enbart från ert interna nätverk
Enklare övervakning av er användaruppgifter på en plats
Minskad administration

Slipp lägga upp separata användarkonton varje gång en ny person behöver tillgång till Webropol. Personer med rätt behörigheter i AD loggar bara in i systemet med sina inloggningsuppgifter och kontot skapas automatiskt med angivna behörigheter vid första inloggningen.
Många konton att stänga ner om någon slutar eller byter tjänst? Ändra eller inaktivera behörigheter i ert AD så uppdateras rättigheterna till Webropol automatiskt.

Hampus Holmström

Chief Information Security Officer of the Webropol Group