Nu lanserar vi VIEW by Webropol!

Nu lanserar vi VIEW by Webropol!

3.10.2018|News, Webropol Blogg

Webropols nya rapporteringsportal är nu tillgänglig

VIEW är Webropols egenutvecklade rapporteringsportal där du enkelt skapar dashboards precis som du vill ha dem. Skapa olika dashboards för att visualisera din data precis som du föredrar. Det går exempelvis att lägga in grafer, tabeller, bilder och filmer. Välj att importera resultat direkt från en rapport i Webropol eller ladda in data från Excel för att få en snygg visualisering av din insamlade information! Läs om Rexel, en av världens största elgrossistkoncerner, som var en av de första att använda VIEW.

 

Rexel frågar kunderna

– och får ett kvitto på om det blir bättre

”- Att koppla de versamhetsområden vi fokuserar på att förbättra till frågeställningarna i kundundersökningen gör att vi löpande kan följa hur kunderna ser på företaget och att de insatser som görs gör skillnad. Det kommer vi på Rexel att följa i kommande kundmätningar.” – Anita Jansson, Rexel.”

Hur kan en stor organisation på ett enkelt sätt mäta sin kundnöjdhet och hur delar man smidigt och tydligt med sig av resultatet?

Dessa frågor ställde sig Rexel som idag är en av världens största elgrossistkoncerner med en verksamhet som är utbredd i 25 länder, på tre olika kontinenter. Rexel Sverige AB har idag cirka 800 medarbetare på 62 platser runt om i landet och omsätter ca 5 miljarder svenska kronor årligen. Rexels uppdrag är att se till att deras kunder kan skapa ett värde och utveckla sina organisationer genom att erbjuda innovativa konceptlösningar och material för elförsörjning till alla typer av byggnader.

Rexel strävar efter att utveckla och förbättra den totala kundupplevelsen för sina kunder vilket i sin tur generar lojala kunder. Därför mäts rekommendationsgraden med hjälp av NPS (Net Promoter Score) och ytterligare frågor som belyser vad som gör kunderna lojala.

Med en tydlig målsättning var det självklart för Rexel att följa upp vad deras kunder egentligen tycker om deras produkter och service, samt vilken förbättringspotential som finns. Efter en genomförd kundundersökning kan det vara svårt för en stor organisation att effektivt kommunicera ut resultatet. Det är viktigt att ge chefer och medarbetare möjligheten att ta till sig resultatet för att därefter påbörja utvecklingsprocessen.

För att lösa problemet vände sig Rexel till Webropol för att få hjälp med insamlingen av data samt för att få en tilltalande och överskådlig överblick av resultatet. Webropol har för att kunna tillgodose Rexels behov utvecklat en egen lösning där resultatet visualiseras i dashboards och rapporter som automatiskt filtreras åt cheferna på deras egen nivå. Det erbjuder chefer och medarbetare en möjlighet att i realtid kunna följa resultatet av deras kundundersökning nedbrutet på deras egen nivå, utan en stor mängd administrativt jobb med att filtrera ut och skapa dussintals med separata rapporter för varje organisationsnivå.

Men hur går det till? Rexel förser Webropol med en lista över deras chefer på olika nivåer samt vilka kunder som ska bjudas in för att svara beroende på vilken filial kunderna är registrerade hos. Därefter läser Webropol in denna lista i en hierarki och skickar ut undersökningen till respondenterna. När svaren kommer in kan cheferna logga in i Webropols rapporteringsportal VIEW och i realtid följa resultatet för sin egen filial eller region baserat på vilken nivå chefen är i hierarkin. En chef på en högre nivå i hierarkin får först en övergripande rapport över exempelvis hela sin region, i samma rapport har sedan chefen möjlighet att följa upp och jämföra resultatet på de filialer som ingår i regionen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stjärnmärkta objekt krävs.

Missa inte värdefull information om hur du kan utveckla ditt företag och använda Webropol ännu mer. Få denna information direkt till din mail.