Nytt år, nya upplevelser – hur kan Experience Management hjälpa dig att vårda relationer?

För många innebär den här tiden på året en önskan om förbättring. Vägen dit går genom att sätta upp tydliga mål och aktiviteter, du måste veta vad du vill för att kunna arbeta mot det. På samma sätt måste du också förstå var du befinner dig i nuläget och kontinuerligt mäta dina framsteg för att inte förlora målen ur sikte. Det här inlägget utforskar hur 2024 kan bli ett år av förbättringar genom att implementera Experience Management-strategier (XM) för att hjälpa din organisation.

Experience Management (XM) är en process för att hantera och förbättra de relationer som en organisation har med sina medarbetare, kunder och andra intressenter. Målet med att implementera XM är att fatta bättre beslut för att förbättra den övergripande upplevelsen i alla interaktioner och se till att alla är nöjda.

Experience Management omfattar

Kundupplevelse (CX): Förstå och förbättra interaktionen och kundnöjdheten under hela resan med en produkt eller tjänst.

Employee Experience (EX): Skapa en positiv och engagerad arbetsmiljö för medarbetarna, med hänsyn till deras hälsa och balans, motivation och helhetsupplevelse.

Varumärkesupplevelse: den övergripande uppfattningen och interaktionen som individer har med ett varumärke, inklusive dess produkter, tjänster, budskap och värderingar.

Produkt- och tjänsteupplevelse: användarupplevelsen av specifika produkter eller tjänster, för att säkerställa att de uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Intressenternas erfarenheter: olika intressenters erfarenheter, till exempel partners, leverantörer och investerare, för att främja positiva relationer och samarbeten.

Nästan alla organisationer vill förbättra sina viktigaste intressenters erfarenheter och relationer. För att uppnå detta måste de samla in data/feedback och genomföra förändringar baserade på denna information. En stark grund av tillgänglig information hjälper till att vägleda effektivt beslutsfattande och sparar tid, resurser och kostnader. Den sorgliga verkligheten är att många organisationer misslyckas för att de inte har rätt verktyg som hjälper dem att samla in, mäta, analysera och kommunicera.

Det mest effektiva verktyget i en organisation är en mångsidig XM-plattform. De bästa plattformarna erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att få insikter och feedback. Dessa inkluderar vanligtvis möjligheten att skapa skräddarsydda undersökningar och rapporter, hantera händelser, hantera ärenden/klagomål, BI-verktyg och analysverktyg. Webropol har utvecklats med hjälp av erfarenheter och feedback från stora och små organisationer för att skapa en plattform som levererar alla dessa funktioner på ett och samma ställe.

Under de kommande veckorna kommer vi att publicera fler inlägg som förklarar hur man specifikt implementerar XM i sin organisation och utforskar de olika metoder och strategier som finns tillgängliga.

För mer information eller för att boka en demo, vänligen kontakta