Vad är Webropol Whistleblower?

I oktober 2019 beslutade EU att man skulle ta säkerheten för visselblåsare till nästa nivå. Detta innebär olika saker, beroende på hur stort företaget är, men generellt handlar det om att tillhandahålla rapporteringskanaler för visselblåsare. Genom dessa kanaler ska visselblåsaren kunna framföra sitt ärende på ett anonymt och skyddat sätt så personen inte kan utsättas för några repressalier eller påhopp. Detta nya EU-direktiv träder i kraft december 2021.

Vad är då en visselblåsare?
Lite förenklat kan man säga att en visselblåsare är en individ som väljer att anmäla eller rapportera ett felaktigt beteende som exempelvis sker på individens arbetsplats. Det kan gälla allt från mutor och pengar som betalas under bordet till korruption eller utbredd mörkläggning av ett systematiskt felaktigt beteende. Som du märker kan det röra väldigt stora och allvarliga saker där högt uppsatta individer är involverade och det gör det mist sagt komplicerat att aktivt välja att visselblåsa.

Det är svårt att prata om visselblåsare utan att nämna några individer som påverkat vår bild av moderna visselblåsare. En mycket omtalad visselblåsare är Chelsea Manning som under sin tid som analytiker i den amerikanska armén smugglade ut och läckte sekretessbelagt material till WikiLeaks. En annan känd visselblåsare är undersköterskan Sarah Wägnert som rapporterade om missförhållande på äldreboendet Polhemsgården där hon arbetade. Detta resulterade bland annat i att Lex Sarah infördes. Ett sista exempel på en mycket relevant visselblåsare är Li Wenliang som arbetade som läkare på Wuhan Central Hospital och var tidigt ute med att varna och informera om Covid-19.

Varför ska man ha ett visselblåsningssystem?
Att ha ett system och en process för att hantera visselblåsningar skapar en trygghet och är en bra grund för att motverka orättheter på arbetsplatsen och i samhället. Något som tyvärr ofta händer är att visselblåsare målas upp som lögnare och sabotör av arbetsgivaren för att skydda sig själv. Detta hände Chelsea Manning som blev anklagad för spioneri och landsförräderi och dömdes till fängelse och även Li Wenliang blev tillrättavisad av sin arbetsgivare och sedan av kinesisk polis.

Vi på Webropol är mycket glada och stolta över att vi får vara med och motverka detta genom vår nya del i vårt system som vi kallar för Webropol Whistleblower. Detta är till för att undvika svartmålning av visselblåsare samt göra det lättare för individer att motverka regelbrott och andra felaktigheter. Med Webropol Whistleblower kan individer rapportera misstänkta felaktigheter inom en organisation, eventuella brott eller andra överskridelser. Visselblåsaren förblir helt anonym men du som handläggare kan trots detta föra en dialog så du får all information du behöver för att arbeta vidare med ärendet.

Om du är intresserad av vår helhetslösning för visselblåsning hittar du mer information och kan ladda ner ett gratis produktblad här: Webropol whistleblower

Andréas Selin
Produktägare