Webropol fortsätter sin starka tillväxt i Norden genom att förvärva verksamheten i Happy at Work

Webropol, som är en ledande leverantör av tjänster för hantering av medarbetar- och kundupplevelser, har förvärvat verksamheten Happy at Work. Detta strategiska förvärv gör det möjligt för Webropol att accelerera sin tillväxt på den viktiga nordiska marknaden. Happy at Work har erbjudit sina kunder ett undersökningsverktyg för enkel och kontinuerlig mätning av medarbetarupplevelse och arbetsmiljö.

I och med förvärvet kommer Happy at Work:s kunder att övergå till att använda Webropols plattform och därmed få tillgång till Webropols mångsidiga utbud som utvecklas kontinuerligt.

”Med denna förändring kommer kunderna att kunna utnyttja Webropols hela utbud, som utöver medarbetarupplevelse möjliggör en omfattande utveckling av kundupplevelse, ärendehantering och eventhantering samt våra analystjänster och utbildningar”, säger Josefin Linebäck, VD för Webropol Sverige.

André Francois, grundare och styrelseordförande på Happy at Work, fortsätter: ”Att bygga Happy at Work har varit en fantastisk upplevelse. Med övergången till Webropol kommer våra kunder att fortsätta vårdas från en marknadsledare som är lika engagerad i att främja positiva arbetsmiljöer och stärka feedback från medarbetare.”

Förvärvet av Happy at Works verksamhet är en del av Webropols bredare strategi som syftar till att stärka sin position som den mest använda SaaS-tjänsten för medarbetar- och kundupplevelse i norra Europa. ”Vi är glada att kunna tillkännage detta förvärv, som är ett betydande steg framåt i vår tillväxtstrategi. Vi vill erbjuda organisationer heltäckande lösningar för utveckling av kund- och medarbetarupplevelser”, säger Katri Perälä, VD för Webropols koncern.

För mer information:

Katri Perälä, VD, Webropol Group

+358 44 11 00 11

Josefin Lineback, VD, Webropol Sverige AB

+46 70 161 7207

André Francois, Styrelseordförande och medgrundare, Happy at Work

+46 73 7744 633

Webropol är ett undersökningsföretag som tillhandahåller heltäckande lösningar för att utveckla medarbetar- och kundupplevelser samt för att genomföra olika undersökningar med hjälp av effektiv datainsamling, analys och realtidsrapportering. Företaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Finland samt kontor i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Belgien.
Läs mer på www.webropol.se

Happy at Work, med huvudkontor i Göteborg, grundades 2018. Företaget har erbjudit digitala verktyg för kontinuerlig och snabb mätning av arbetsmiljön till organisationer i olika storlekar. Happy at Work har haft Norden som sin huvudmarknad men har sålt tjänsten över hela världen.
Läs mer på www.happyatwork.io