Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Audi stärker sin ställning som ett premiummärke med medarbetarenkäter och 360° ledarskapsutveckling

Kundcase

Audi stärker sin ställning som ett premiummärke genom att utveckla personalen

Med globalt erkända varumärken, t.ex. Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche, Bugatti, Lamborghini och Yamaha Marine, har Volkswagenkoncernen ett grundmurat rykte som en av de mest framgångsrika biltillverkarna i premium- och superbilsegmentet. Under förra verksamhetsåret levererade Volkswagenkoncernen totalt 9 728 250 bilar till kunder över hela världen.

– Vid Audi Belgien inser vi att vår personal är en förutsättning för framgång, säger Edouard de Meulemeester, ansvarig för Audi Projects, som har ansvar för strategiska projekt och personalutveckling. Han har dessutom varit ansvarig för lanseringen av den nya laddhybridbilen: Audi A3 Sportback Audi e-tron.

Förbättringar i ledningskompetens och teamarbete genom Webropols medarbetarenkät

– Genom att genomföra 360°-undersökningar uppifrån och ned och nedifrån och upp för hela ledningen, har vi kunnat mäta och fastställa förbättringsmål för både individer och team. Dessa undersökningsresultat har utgjort en grund för coachning och utveckling av ledningskompetens. Dessutom har vi kunnat mäta graden av förbättringar i ledningskompetens med Webropols medarbetarenkät, säger Edouard.

Det främsta premiummärket genom högkvalitativa kunderfarenheter

– Webropol har försett oss med ett enastående verktyg för ledarskapsutveckling och laganda i vår organisation. Vid Audi har vi använt Webropols medarbetarenkät i vårt återförsäljarnätverk för personalutveckling och 360°-undersökningar. 360°-undersökningarna är en betydelsefull del av vårt strategiska projekt Audi People Power som hjälper oss i vår målsättning att vara det främsta premiummärket.

Audis kunder kommer regelbundet i kontakt med personalen hos bilhandlarna, och kundernas uppfattning om kvalitet påverkas i hög utsträckning av det intryck de får av personalen. Audi strävar efter att öka entusiasmen bland kunderna. Den servicenivå som kunderna får från bilhandlarna är ofta en viktig faktor som påverkar kundens upplevelse i stort. Goda ledaregenskaper är en förutsättning för tillfredsställande kundservice. Med hjälp av resultaten från Webropols medarbetarenkät kan ledningen skapa ett positivt arbetsklimat och förbättra lagarbetet och medarbetarnas entusiasm.

”360°-undersökningar är en betydelsefull del av vårt strategiska projekt Audi People Power, vilket hjälper oss i vår målsättning att vara det främsta premiummärket.”

Edouard de Meulemeester, ansvarig för Audi Projects

Enkla och kostnadseffektiva 360°-utvärderingar med Webropol

– Webropol har försett oss med ett enastående verktyg för att utveckla ledarskap och laganda i vår organisation. Vi kunde samla in omfattande 360°-utvärderingar från olika nivåer på ett enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt med Webropol. Vi hade oerhörd nytta av Webropols expertis när det gällde medarbetarundersökningar och 360°-projekt. Vi är också förtjusta i att inbjudningsmejlen, portalen och frågeformulären var helt i linje med varumärket med utseendet och känslan hos ”Audi People Power”, så respondenterna kunde uppleva Audis kvalitet visuellt, avslutar Edouard.

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här